Identyfikator artykułu : 00287222 / Ostatnia modyfikacja : 10.02.2023Drukowanie

Głośnik SLS-1A nie włącza się (wskaźnik STATUS nie świeci)

    • Upewnij się, że przewód zasilający jest mocno podłączony do głośnika SLS-1A i do gniazda prądu zmiennego. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do głośnika SLS-1A.
    • W przypadku łączenia wielu głośników SLS-1A należy upewnić się, że kabel kaskadowy zasilania łączy sąsiadujące ze sobą głośniki SLS-1A.