Identyfikator artykułu : 00282380 / Ostatnia modyfikacja : 22.09.2022Drukowanie

Jak sparować słuchawki INZONE z nadajnikiem USB INZONE

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  W przypadku wymiany słuchawek INZONE lub nadajnika USB konieczne jest ponowne sparowanie słuchawek z nadajnikiem USB:

  1. Naciśnij przycisk zasilania na słuchawkach i trzymaj go co najmniej 2 sekundy, aby wyłączyć słuchawki.
  2. Przestaw przełącznik na nadajniku USB w położenie „PC” i podłącz nadajnik do komputera.
  3. Naciśnij przycisk łączenia na nadajniku USB i trzymaj go przez co najmniej 5 sekund.

  1. Wskaźnik na nadajniku USB będzie migał na biało w cyklach po dwa mignięcia.
  2. Załóż słuchawki i włącz je, naciskając przycisk zasilania na co najmniej 2 sekundy.
  3. Powinna rozlec się podpowiedź głosowa potwierdzająca zakończenie łączenia nadajnika ze słuchawkami. Wskaźnik na nadajniku USB przestanie migać i powinien zapalić się na stałe, sygnalizując zakończenie procedury parowania.
  4. Na koniec możesz wyłączyć słuchawki i odłączyć nadajnik USB.