Wiedza podstawowa → Tryb autofokus (AF) i tryb ręcznej regulacji ostrości (MF)

  Czym różni się tryb autofokus (AF) od trybu ręcznej regulacji ostrości (MF)?

  Automatyka ostrości (AF) to funkcja, dzięki której aparat automatycznie ustawia ostrość na fotografowany obiekt. Większość aparatów cyfrowych wyposażona jest w to rozwiązanie. Istnieją różne tryby pracy systemu AF, a ich dostępność zależy od modelu aparatu. Możemy je dobierać do sceny albo obiektu, który fotografujemy.

  Sposoby działania systemu AF

  W tej części opisujemy sposoby działania systemu AF w aparatach z serii α.
  Dwa podstawowe tryby pracy to AF-S i AF-C. Różnią się one sposobem ustawiania ostrości po wciśnięciu spustu migawki do połowy.

  AF-S (Pojedynczy AF)

  System AF uruchamia się, kiedy wciśniemy do połowy spust migawki. Po ustawieniu ostrości na fotografowany obiekt zostaje ona zablokowana.
  Ta metoda dobrze sprawdza się podczas zdjęć nieruchomych obiektów, na przykład przedmiotów lub pejzaży.

  AF-C (Ciągły AF)

  W tym trybie system AF kontynuuje działanie i dostosowuje ostrość przez cały czas, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy i przytrzymany w tej pozycji.
  To dobry wybór do fotografowania ruchomych obiektów, na przykład jadących pociągów, lub do fotografii sportowej.

  AF-A (Automatyczny AF)

  Kiedy spust migawki zostaje wciśnięty do połowy, aparat automatycznie rozpoznaje, czy obiekt się porusza, czy nie, i odpowiednio przełącza tryby AF-S i AF-C.
  Tej metody możemy używać, kiedy fotografujemy różne obiekty w tym samym czasie, a także w sytuacji, kiedy chcemy uniknąć ręcznego przełączania trybu AF.

  Bezpośrednia ręczna regulacja ostrości (DMF)

  Po automatycznym nastawieniu ostrości możemy ręcznie wprowadzić jej korektę. Dzięki temu nastawimy ostrość szybciej, niż gdybyśmy od początku nastawiali ją ręcznie. Jest to wygodne na przykład podczas robienia zdjęć makro.

  Ręczna regulacja ostrości (MF)

  Przy ustawieniu ręcznej regulacji ostrości (MF) fotograf ustawia ostrość ręcznie, nie korzystając z automatyki aparatu.
  Chociaż w przypadku aparatów cyfrowych częściej fotografuje się z użyciem systemu AF, ręczna regulacja ostrości przydaje się wtedy, kiedy korzystanie z automatyki jest utrudnione — na przykład podczas fotografowania w trybie makro.
  W trybie MF ustawiamy ostrość pierścieniem regulacji ostrości na obiektywie. Informacje o tym, jak przełączać aparat w tryb MF i jak go używać, znajdziemy w instrukcji obsługi.

  Obiektyw SEL24105G

  Powyżej widzimy obiektyw SEL24105G. Część A to jego pierścień regulacji ostrości. Kiedy aparat pracuje w trybie MF, możemy regulować ostrość, obracając ten pierścień.

  Zdjęcie

  Obiektyw: SAL50M28 / Ogniskowa: 50 mm / Przysłona: 4.0

  Powyższe zdjęcie zrobiono makroobiektywem SAL50M28. Ostrość jest ustawiona na kroplę wody z przodu po lewej, a pierwszy plan i tło są mocno rozmyte. Kiedy chcemy precyzyjnie ustawić ostrość na mały obszar, jak w tym przykładzie, zalecane jest użycie trybu MF. Tryb MF jest również przydatny, kiedy system AF aparatu nie jest w stanie ustawić ostrości na wybrany punkt.

  Powiększenie i Wspomaganie MF

  Kiedy fotografujemy w trybie ręcznego ustawiania ostrości (MF), możemy skorzystać z funkcji Powiększenie i funkcji Wspomaganie MF, aby sprawdzić, czy fotografowany obiekt jest ostry. Dostępność tych funkcji oraz szczegóły ich działania zależą od modelu aparatu. Niektóre modele wyposażone są tylko w jedną z nich. Można jej użyć do powiększenia fragmentu obiektu, na który ma być ustawiona ostrość, w celu jej ręcznego skorygowania.
  Dostępne funkcje i szczegółowy opis ich ustawień znajdziemy w instrukcji obsługi i podręczniku użytkownika aparatu.

  Wyświetlacz

  Możemy wybrać powiększenie 4,8× albo 9,5×.

  Po przypisaniu funkcji Powiększenie i Wspomaganie MF do przycisków programowalnych możemy ustawić czas powiększenia na [Nieskończoność], co bywa pomocne przypadku makrofotografii i fotografowania rozgwieżdżonego nieba aparatem ustawionym na statywie.

  Wyświetlacz

  Ustawianie ostrości w makrofotografii za pomocą funkcji Wspomaganie MF (aparat NEX-7)

  Zarys

  Podczas fotografowania w trybie ręcznej regulacji ostrości lub DMF (bezpośredniej ręcznej regulacji ostrości) funkcja zarysu pozwala wyróżnić wybranym kolorem kontury ostro ujmowanych fragmentów.