Identyfikator artykułu : 00266617 / Ostatnia modyfikacja : 08.09.2021Drukowanie

Brak możliwości sortowania kanałów (seria W800)

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    ​​​​​​Dostępność funkcji sortowania kanałów zależy od kraju. Wynika to z faktu, że w pewnych krajach nadawca określa kolejność kanałów poprzez nadanie im numerów logicznych. Logiczny numer kanału to numer przydzielony przez nadawcę każdemu programowi i usłudze. Tych numerów kanałów nie można zmienić poprzez sortowanie kanałów i dlatego funkcja ta bywa niedostępna. 

    Jeśli w Twoim kraju nie można używać funkcji sortowania kanałów, spróbuj utworzyć listę ulubionych, która pozwala szybko przełączać kanały.