Identyfikator artykułu : 00264502 / Ostatnia modyfikacja : 05.09.2023Drukowanie

Funkcje ułatwień dostępu w smartfonach Xperia (Android 11 i nowszy)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Czy wiesz, że smartfony Xperia mają różne funkcje ułatwień dostępu? Pomagają one w prostszy sposób korzystać z technologii. Dostęp do wielu funkcji ułatwień dostępu można uzyskać, wybierając w smartfonie opcje [Ustawienia] → [Ułatwienia dostępu].

  • Dostępne funkcje zależą od produktu i/lub wersji systemu operacyjnego Android.
  • Funkcje ułatwień dostępu są dostępne w smartfonach Xperia z systemem Android 11 i nowszym. Pewne funkcje są dostępne w systemie Android 12 lub nowszym (*1) albo Android 13 lub nowszym (*2).
  • W zależności od produktu i/lub wersji systemu operacyjnego Android warunkiem użycia pewnych funkcji może być instalacja odpowiedniej aplikacji ze sklepu Google Play.

  Jakie funkcje ułatwień dostępu pomagają w widzeniu i zwiększają widzialność?

  TalkBack

  Dzięki funkcji informacji głosowych możesz używać urządzenia bez patrzenia na ekran.

  Przeczytaj na głos

  Stukając pewne elementy ekranu, możesz wymusić ich odczytanie na głos.

  Rozmiar czcionki

  Można powiększać lub zmniejszać tekst na ekranie.

  Rozmiar wyświetlacza

  Można powiększać lub zmniejszać elementy na ekranie.

  Pogrubiony tekst

  W celu poprawy widoczności można użyć pogrubionej czcionki (Android 12 lub nowszy). (*1)

  Korekcja kolorów

  Można zmienić sposób wyświetlania kolorów na urządzeniu.

  Odwrócenie kolorów

  Można wybrać ciemne tło na wyświetlaczu.

  Usuń animacje

  Można częściowo usunąć animacje pojawiające się w czasie obsługi urządzenia.

  Duży kursor myszy

  Można powiększyć wskaźnik myszy.

  Tekst o dużym kontraście

  Można zwiększyć czytelność tekstu na urządzeniu.

  Dodatkowe przyciemnienie

  Można zmniejszyć jasność ekranu poniżej minimum przewidzianego dla telefonu, aby poprawić komfort czytania (Android 12 lub nowszy). (*1)

  Ciemny motyw

  Można wybrać ciemne tło na wyświetlaczu.

  Powiększenie

  Można użyć powiększenia, by lepiej widzieć detale na ekranie.

  Audiodeskrypcja

  Podczas oglądania zgodnych filmów i programów telewizyjnych możesz posłuchać opisu tego, co dzieje się na ekranie. (*2)

  Jakie funkcje ułatwień dostępu pomagają w słyszeniu?

  Transkrypcja na żywo

  Można uczestniczyć w rozmowie, pokazując mowę jako tekst na ekranie.

  Powiadomienia o dźwiękach

  Telefon zawsze będzie wychwytywał dźwięki, o których chcesz otrzymywać powiadomienia.

  Dźwięk mono

  Można połączyć odtwarzane kanały audio.

  Balans dźwięku

  Można regulować balans między lewym a prawym kanałem dźwięku.

  Preferencje napisów

  Można określić preferencje napisów w urządzeniu.

  Jakie funkcje ułatwień dostępu ułatwiają interakcje ze smartfonem?

  Menu Ułatwienia dostępu

  Można obsługiwać urządzenie przy użyciu dużego menu ekranowego.

  Skrót z przyciskami głośności

  Można włączyć funkcję ułatwień dostępu, naciskając i przytrzymując oba klawisze głośności.

  Przycisk Ułatwienia dostępu

  Można uruchamiać aplikacje ułatwień dostępu lub przełączać między nimi (Android 12 lub nowszy). (*1)

  Dostęp przy użyciu przełącznika

  Do interakcji z urządzeniem można używać jednego lub wielu przełączników.

  Czas trwania dotyku

  Można skorygować czas, po którym stuknięcie w ekran zostanie uznane za dotknięcie i przytrzymanie.

  Czas na działanie (limit czasu Ułatwień dostępu)

  Można wybrać, jak długo mają być wyświetlane komunikaty z prośbą o podjęcie działania, które pozostają widoczne tylko przez jakiś czas.

  Kliknięcie po zatrzymaniu się wskaźnika myszy

  Można ustawić automatyczne wykonywanie działania przez kursor myszy, który przestanie się poruszać na pewien czas.

  Nawigacja w systemie

  Można wybrać nawigację przy użyciu 3 przycisków lub nawigację przy użyciu gestów.

  Tryb obsługi jedną ręką

  Tryb obsługi jedną ręką pomaga dosięgać palcem bardziej odległych części ekranu (Android 12 lub nowszy). (*1)

  Przycisk zasilania rozłącza

  Można zakończyć rozmowę naciśnięciem przycisku zasilania na urządzeniu.

  Autoobracanie ekranu

  Można automatycznie obracać zawartość ekranu przy zmianie między układem pionowym a poziomym.

  Siła wibracji i reakcji na dotyk

  Można włączyć wibrację wibracje przy dzwonku, powiadomieniach i dotyku.

  Asystent Google

  Pozostawaj w kontakcie, zarządzaj zadaniami i listami spraw, uzyskuj odpowiedzi, obsługuj smartfon... Zacznij, mówiąc „Hey Google”.

  Inteligentna obsługa połączeń

  Możesz obsługiwać połączenia przychodzące, nie dotykając ekranu.