Identyfikator artykułu : 00285512 / Ostatnia modyfikacja : 05.10.2023Drukowanie

Jak maksymalnie zwiększyć wygodę noszenia i dobrać wkładki douszne (WF-1000XM4, LinkBuds S)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Poniższe informacje mają znaczenie dla uzyskania najlepszej jakości dźwięku, efektywności redukcji hałasu i jakości rozmów telefonicznych:

  • Prawidłowo noś słuchawki
  • Dobierz odpowiednie wkładki douszne

  Słuchawki mogą działać gorzej, jeśli nieprawidłowo je nosisz lub jeśli rozmiar wkładek dousznych jest niedopasowany do przewodu słuchowego.

  Prawidłowe noszenie słuchawek

  Aby założyć słuchawki, delikatnie odciągnij górę ucha, włóż wkładkę douszną do przewodu słuchowego i obróć słuchawkę, wprowadzając ją na miejsce. Zapewni to prawidłowe i dokładne umieszczenie słuchawki w przewodzie słuchowym.

  Jeśli używasz wkładek dousznych izolujących od zewnętrznych hałasów, wkładki dopasowują się do uszu, zmieniając kształt. Odczekaj około 10 sekund na ustabilizowanie się kształtu wkładek i sprawdź, czy pasują one do uszu i czy efekt redukcji zewnętrznego hałasu jest wystarczający. Jeśli masz wrażenie, że wkładki nie pasują do uszu tak, jak powinny, lub że redukcja zewnętrznego hałasu jest niewystarczająca, wyjmij i z powrotem włóż słuchawki tak, aby wkładki douszne dokładnie przylegały do uszu.

  Uwaga: Dalsze informacje o sposobie noszenia słuchawek:

  WF-1000XM4

  LinkBuds S

  Zmierz dokładność przylegania wkładek dousznych

  Możesz zmierzyć dokładność przylegania wkładek dousznych przy użyciu funkcji Determines Optimal Earbud Tips (Dobierz optymalne wkładki douszne) w aplikacji Headphones Connect.
  Uwaga: Ilustracje poniżej są przykładami i dotyczą słuchawek WF-1000XM4.

  1. Uruchom aplikację Headphones Connect, po czym podłącz smartfon przez Bluetooth.
  2. Wybierz kartę System, a następnie opcję Determines Optimal Earbud Tips (Dobierz optymalne wkładki douszne).
   Uwaga: W przypadku pojawienia się komunikatu dotknij przycisku OK.
  3. Wybierz opcję TEST THE WEARING CONDITION (sprawdź sposób noszenia) i załóż słuchawki, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.
  4. Wybierz START i zaczekaj na zakończenie testu.
   Uwaga: Wykonuj pomiary w cichym otoczeniu i nie poruszaj się w czasie pomiaru.
  5. Sprawdź wyniki pomiaru
   Uwaga: Jeśli prawidłowo nosisz słuchawki, a wkładki douszne są dopasowane do uszu, pojawi się komunikat Earbud tips are air-tight (Wkładki douszne są szczelne). W przypadku pojawienia się innego komunikatu spróbuj założyć słuchawki zgodnie z opisem z części Prawidłowe noszenie słuchawek lub zmień rozmiar wkładek dousznych i powtórz pomiar.

  Sprawdź optymalny rozmiar wkładek dousznych

  Aby zapewnić najlepsze możliwe działanie, słuchawki są dostarczane z wkładkami dousznymi w różnych rozmiarach. Wielkość przewodu słuchowego jest cechą indywidualną i może być różna dla każdego ucha. Do określenia, jaki rozmiar wkładki dousznej najlepiej pasuje do Twoich uszu, użyj funkcji Determines Optimal Earbud Tips (Dobierz optymalne wkładki douszne) w aplikacji Headphones Connect.

  Uwaga: Funkcja Determines Optimal Earbud Tips (Dobierz optymalne wkładki douszne) mierzy, jak dokładnie wkładki douszne przylegają do uszu, aby zapewnić optymalny efekt redukcji hałasu i jakość dźwięku. Przed używaniem słuchawek dobierz odpowiedni rozmiar, który będzie wygodny w noszeniu.

  1. Uruchom aplikację Headphones Connect, po czym podłącz smartfon przez Bluetooth.
  2. Wybierz opcję System, a następnie Determines Optimal Earbud Tips (Dobierz optymalne wkładki douszne).
   Uwaga: Jeśli pojawi się komunikat, wybierz OK.
  3. Wybierz opcję COMPARE ALL SIZES (Porównaj wszystkie rozmiary).
  4. Spośród trzech dostępnych rozmiarów (S, M, L) wybierz co najmniej dwa takie, które możesz wygodnie nosić. Następnie wybierz opcję NEXT (Dalej).
  5. Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie. Załóż wkładki douszne w pierwszym rozmiarze i włóż słuchawki do uszu.
   Uwaga: Sposób zdejmowania i zakładania wkładek dousznych opisano w artykule Uwagi dotyczące wkładek dousznych izolujących od zewnętrznych hałasów (WF-1000XM4, EP-NI1000).
  6. Wybierz opcję Start.
   Uwaga: Wykonuj pomiary w cichym otoczeniu i nie poruszaj się w czasie pomiaru.
  7. Po zakończeniu pomiaru powtórz proces dla pozostałych rozmiarów wkładek dousznych.
   Uwaga: Zmierz wszystkie wkładki douszne zaznaczone w czynności 4. Powtórz pomiar, wykonując czynności od 5 do 6.
  8. Po przeprowadzeniu wszystkich pomiarów sprawdź wyniki. Wyświetlone zostaną wkładki douszne w rozmiarze, który najlepiej pasuje do Twojego ucha.