Identyfikator artykułu : 00265920 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Jak dbać o słuchawki WF-1000XM4

  Aby dobrze dbać o słuchawki, regularnie wykonuj poniższe czynności.

  1. Zdejmowanie wkładek dousznych
  2. Dbałość o słuchawki
  3. Ponowne zakładanie wkładek dousznych
  4. Ładowanie słuchawek

  1. Zdejmowanie wkładek dousznych

  Przytrzymując słuchawki, delikatnie ściągnij wkładki douszne, przekręcając je i obracając.

  Uwaga: Nie ciągnij za piankę poliuretanową na wkładce dousznej. Grozi to rozerwaniem lub uszkodzeniem wkładki dousznej.

  Sposób zdejmowania wkładek dousznych pokazano poniżej:

  • Właściwy sposób zdejmowania wkładek dousznych
  • Niewłaściwy sposób zdejmowania wkładek dousznych

  2. Dbałość o słuchawki

  Czyszczenie słuchawek

  • Używając suchej, miękkiej ściereczki, zetrzyj ze słuchawek wodę lub wilgoć.
  • Nie zostawiaj słuchawek w zimnych miejscach, gdyż może w nich zamarznąć woda i wilgoć.

  Czyszczenie wkładek dousznych izolujących od zewnętrznych hałasów

  • Jeśli wkładka douszna izolująca od zewnętrznych hałasów jest brudna, wytrzyj ją suchą, miękką ściereczką.
  • Nie myj wkładek dousznych wodą i nie używaj mokrych ściereczek, ponieważ może to przyspieszyć zużycie wkładek.
  • Wbijanie paznokci we wkładkę lub zsuwanie jej metalowym przedmiotem może spowodować uszkodzenie.

  Czyszczenie portów do ładowania

  Pozostawienie obcych substancji, potu lub wilgoci na słuchawkach lub etui z funkcją ładowania może wywołać korozję i utrudnić lub wręcz uniemożliwić ładowanie.
  Do czyszczenia słuchawek i portów do ładowania w etui z funkcją ładowania używaj miękkiej ściereczki lub bawełnianego wacika.

  Uwaga: Jeśli akumulator ładuje się powoli lub nie ładuje się wcale, staranne wyczyszczenie portów do ładowania może poprawić ładowanie.

  Konserwacja portów do ładowania

  Etui z funkcją ładowania
  Porty do ładowania w etui z funkcją ładowania
  A: Porty do ładowania

  Słuchawki
  Porty do ładowania na słuchawkach
  A: Porty do ładowania

  Przykładowe sposoby czyszczenia

  Czyszczenie portów do ładowania w etui z funkcją ładowania miękką ściereczką

  Czyszczenie portów do ładowania na słuchawkach miękką ściereczką

  Uwaga: Nie należy usuwać kurzu sprężonym powietrzem. Kurz może się wtedy dostać do mikrofonu lub kanałów wylotowych dźwięku, powodując niewłaściwie działanie.

  Czyszczenie kanałów wylotowych dźwięku

  Używając wilgotnej, starannie wyżętej ściereczki, wyczyść kanały wylotowe dźwięku, aby usunąć z nich brud, woskowinę i wszelkie inne nagromadzone substancje. Bardzo uważaj, aby przypadkowo nie wepchnąć brudu do wnętrza wkładek dousznych.

  Kanały wylotowe dźwięku na słuchawkach
  A: Kanały wylotowe dźwięku

  Opróżnianie kanałów wylotowych dźwięku

  Jeśli w kanałach wylotowych dźwięku pozostaje woda lub pot, dźwięk może być słabo słyszalny. Aby usunąć pozostałą wodę lub pot, umieść słuchawkę nad suchą ściereczką, obróć ją kanałem dźwiękowym do dołu i delikatnie postukaj nią 5 razy, by spowodować wypłynięcie wody lub potu.

  Opróżnianie otworów mikrofonu

  Zadbaj, by w otworze mikrofonu nie pozostała woda lub pot. Grozi to korozją. Aby usunąć pozostałą wodę lub pot, umieść słuchawkę nad suchą ściereczką, obróć ją otworem mikrofonu do dołu i delikatnie postukaj nią 5 razy, by spowodować wypłynięcie wody lub potu.

  Uwaga: Są dwa mikrofony. Należy opróżnić oba.

  Mikrofony na słuchawkach
  A: Mikrofony

  Suszenie słuchawek

  Po wyczyszczeniu słuchawek pozostaw je w temperaturze pokojowej do całkowitego wyschnięcia.

  Uwaga: Jeśli w czasie suszenia czujniki podczerwieni będą dotykały stołu, słuchawki mogą błędnie rozpoznać, że są używane, co spowoduje zużywanie energii z akumulatora. Aby tego uniknąć, połóż słuchawki czujnikiem podczerwieni na bok lub do góry.

  Czujnik podczerwieni na słuchawkach
  A: Czujnik podczerwieni

  3. Ponowne zakładanie wkładek dousznych

  Starannie, do końca nasuń wkładkę douszną. Jeśli wkładki douszne nie będą nasunięte do końca, mogą zsunąć się ze słuchawek, co pogorszy jakość dźwięku i efektywność systemu redukcji hałasu oraz utrudni noszenie.

  Należy sprawdzić poniższe możliwości:

  • Upewnij się, że wkładki douszne nie są przekrzywione
  • Upewnij się, że wkładki douszne są starannie i do końca nasunięte

  Sposób zakładania wkładek dousznych pokazano poniżej:

  Uwaga: Zajrzyj do środka wkładki dousznej i upewnij się, że nie widać koloru na tulei (pomarańczowego, zielonego lub jasnoniebieskiego).

  • Prawidłowo założona wkładka douszna (nie widać koloru na tulei):
  • Nieprawidłowo założona wkładka douszna (na tulei widać kolor zielony):

  Po wyczyszczeniu słuchawek umieść je w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywkę.

  4. Ładowanie słuchawek

  Uwaga: Etui z funkcją ładowania nie jest wodoodporne. Jeśli zaczniesz ładować mokre lub wilgotne słuchawki, woda lub wilgoć mogą przeniknąć do wnętrza etui z funkcją ładowania i wywołać zwarcie wewnętrznych obwodów lub spowodować korozję słuchawek i/lub etui z funkcją ładowania. Zwracamy uwagę, że uszkodzenia powstałe wskutek obecności wody w etui z funkcją ładowania uważa się za następstwo niewłaściwego użytkowania i nie są one objęte gwarancją.