Identyfikator artykułu : 00262207 / Ostatnia modyfikacja : 27.08.2021Drukowanie

Nowe oprogramowanie wewnętrzne aparatu ILCE-7SM3

    Dlaczego należy zaktualizować aparat?

    Aktualizacje wewnętrznego oprogramowania zawierają zazwyczaj poprawki błędówwprowadzają nowe funkcje, które zwiększają potencjał aparatu. Aktualizując aparat, można najpełniej wykorzystać jego możliwości.

    Pobierz najnowsze wewnętrzne oprogramowanie aparatu ILCE-7SM3

    Wersja 2.01 wewnętrznego oprogramowania aparatu ILCE-7SM3 usuwa kilka błędów, takich jak błędne stosowanie Profilu obrazu lub pojawianie się komunikatu o błędzie podczas zdjęć z krótkim czasem otwarcia migawki. Poprawia również współpracę aparatu z programem Imaging Edge Desktop i aplikacją Mobile oraz wprowadza bardziej ogólne ulepszenia w oprogramowaniu aparatu. Dalszych informacji należy szukać w sekcji „Korzyści i udoskonalenia” na stronie pobierania.