Identyfikator artykułu : 00256470 / Ostatnia modyfikacja : 11.03.2021

Pojawia się komunikat dotyczący aktualizacji oprogramowania pilota

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Co to jest „aktualizacja oprogramowania pilota”?

  Po zaktualizowaniu oprogramowania telewizora do wersji 6.4960 może pojawić się powiadomienie o aktualizacji oprogramowania pilota od telewizora. Możesz zamknąć to powiadomienie, wybierając Zamknij, ale pojawi się ono na nowo przy ponownym uruchomieniu telewizora.
  Zalecamy aktualizację oprogramowania sterującego pilotem w celu zwiększenia stabilności i wydajności.

  • Jeśli chcesz zaktualizować oprogramowanie pilota, wybierz opcję Aktualizuj teraz. Na czas aktualizacji umieść pilot od telewizora blisko telewizora i nie wyjmuj baterii. Aktualizacja oprogramowania trwa kilka minut.
  • Jeśli nie chcesz od razu zaktualizować oprogramowania pilota, wybierz opcję Zamknij.

  Jeśli chcesz przeprowadzić aktualizację po zamknięciu powiadomienia, możesz wykonać następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję  Ustawienia.
  3. Wybierz opcje Pilot i akcesoria → Pilot → Aktualizacja oprogramowania → Aktualizuj.
    

  Mimo zaktualizowania pilota od telewizora nic się nie wydarzyło

  Ekran „Dostępna jest aktualizacja oprogramowania pilota”

  Pierwotne oprogramowanie pilota od telewizora nie powoduje wyświetlenia komunikatu o niskim stanie baterii. Po zaktualizowaniu oprogramowania, kiedy bateria będzie bliska wyczerpania, pojawi się odpowiedni komunikat.
   

  Aktualizacja oprogramowania pilota od telewizora nie powiodła się.

  Ekran „Aktualizacja nie powiodła się”

  Wybierz opcję Spróbuj ponownie, a na czas aktualizacji umieść pilot blisko telewizora i nie wyjmuj baterii.

  • Jeśli aktualizacja nadal nie udaje się, wymień baterie w pilocie od telewizora na nowe i ponów próbę aktualizacji.
  • Jeśli aktualizacja zakończy się niepowodzeniem pomimo wymiany baterii, na mniej więcej 5 sekund naciśnij przycisk POWER na pilocie od telewizora, aby zrestartować telewizor, po czym ponów próbę aktualizacji.