Identyfikator artykułu : 00254206 / Ostatnia modyfikacja : 13.03.2024Drukowanie

Brak obrazu lub dźwięku z telewizora po podłączeniu konsoli PS5 przewodem HDMI

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    W oprogramowaniu telewizora występuje problem, który może spowodować chwilowy (trwający około minuty) brak obrazu i dźwięku, gdy telewizor zostanie podłączony do konsoli do gier PS5™.

    Dostępna jest aktualizacja wewnętrznego oprogramowania

    W celu rozwiązania tego problemu wydana została aktualizacja wewnętrznego oprogramowania do wersji v6.0414. Ta wersja wewnętrznego oprogramowania może w przyszłości zostać zastąpiona nowszą wersją obejmującą rozwiązanie problemu.  Jeśli oprogramowanie telewizora jest nieaktualne, a telewizor nie pobiera automatycznie aktualizacji, zaktualizuj oprogramowanie do najnowszej wersji. Dalsze informacje zawiera artykuł Jak zaktualizować oprogramowanie telewizora Sony z platformą Android TV™ / Google TV™?.