Identyfikator artykułu : 00275698 / Ostatnia modyfikacja : 16.05.2023Drukowanie

Jak wymusić ponowne uruchomienie telefonu?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  W przypadku problemów z telefonem lub jego zawieszania się, skutecznym rozwiązaniem jest wymuszenie restartu.

  Jak wymusić ponowne uruchomienie lub wyłączenie urządzenia

  1. Równocześnie naciśnij długo klawisz zasilania i klawisz zwiększania głośności i zaczekaj, aż telefon zawibruje.
   • Jeśli chcesz wymusić ponowne uruchomienie urządzenia: puść teraz klawisze, a urządzenie uruchomi się ponownie.
   • Jeśli chcesz wymusić wyłączenie urządzenia: nadal trzymaj klawisze. Po kilku sekundach urządzenie zawibruje 3 razy i wyłączy się.

  Jak włączyć urządzenie

  1. Naciśnij długo klawisz zasilania, aż telefon zawibruje.
  2. W razie potrzeby wprowadź kod PIN do karty SIM i stuknij ikonę (Gotowe).
  3. Zaczekaj chwilę na uruchomienie się telefonu.
  4. Jeśli procedura wymuszonego ponownego uruchomienia nie przyniesie rezultatu, spróbuj użyć procedury 2-minutowego ponownego uruchomienia.

  Jak wymusić 2-minutowe ponowne uruchomienie

  1. Równocześnie naciśnij długo klawisz zwiększania głośności i klawisz zasilania (na 2 minuty, ignorując wszelkie wibracje).
  2. Puść klawisze. Telefon automatycznie się wyłączy.
  3. Ładuj urządzenie dotąd, aż na ekranie pojawi się ikona ładowania.
  4. Włącz urządzenie.