Identyfikator artykułu : 00239621 / Ostatnia modyfikacja : 25.01.2023Drukowanie

Program Music Center for PC nie rozpoznaje odtwarzacza Walkman.

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1.  Zaktualizuj program Music Center for PC i oprogramowanie odtwarzacza Walkman do najnowszej wersji:
   Uwaga: starsze wersje programu Music Center for PC (2.1.0 i wcześniejsze) nie rozpoznają odtwarzaczy Walkman z serii NW-A100 i NW-ZX500.
    
  2. Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera.
   1.  Upewnij się, że do połączenia z komputerem używany jest przewód USB Type-C (dostarczony z odtwarzaczem).
   2.  W menu [Użyj USB do tych działań:] wybierz opcję Przesyłanie plików, po czym stuknij OK
    Menu dla łącza USB