Identyfikator artykułu : 00243791 / Ostatnia modyfikacja : 28.02.2023Drukowanie

Czy jedne słuchawki mogą być jednocześnie połączone z więcej niż jednym urządzeniem Bluetooth?

Czy zestaw słuchawkowy obsługuje parowanie z wieloma urządzeniami lub połączenie wielopunktowe?

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Słuchawki umożliwiają parowanie (wymianę danych potrzebnych do połączenia) z maksymalnie ośmioma urządzeniami, ale w danym momencie mogą być połączone tylko z jednym urządzeniem. Oznacz to, że nie są obsługiwane połączenia wielopunktowe (multipoint). Jeśli zestaw słuchawkowy został sparowany z dwoma lub większą liczbą urządzeń, konieczne jest ręczne przełączanie połączenia Bluetooth™ na żądane urządzenie.