Identyfikator artykułu : 00238662 / Ostatnia modyfikacja : 20.06.2023Drukowanie

Pomimo sparowania głośników Bluetooth z komputerem nie słychać dźwięku lub nie można ponownie połączyć urządzeń

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Sprawdź:

  • Sprawdź w komputerze, czy głośniki te są wybrane jako urządzenie odtwarzające.
   • W ustawieniach Dźwięk w komputerze sprawdź, czy głośnik jest wybrany jako Urządzenie domyślne.
  • Upewnij się, że głośność w komputerze nie jest ustawiona na minimum.
  • Ponownie uruchom aplikację sterującą odtwarzaniem.
  • Wyłącz funkcję Bluetooth w komputerze i włącz ją na nowo.
  • Usuń głośnik z listy sparowanych urządzeń Bluetooth i sparuj go na nowo.

  Uwaga: nie gwarantuje się współpracy ze wszystkimi komputerami.