Identyfikator artykułu : 00223102 / Ostatnia modyfikacja : 07.10.2019

Polityka prywatności aplikacji „Support by Sony”

  Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia następujące kwestie:
  i. Jak firma Sony Marketing Inc. („Sony”, „my”, „nasze” lub „nas”) może odczytywać, gromadzić, używać i/lub przechowywać informacje dotyczące użycia przez Ciebie aplikacji „Support by Sony”.
  ii. Sposób kontaktu z nami.
  Prosimy o przeczytanie niniejszej Polityki prywatności i potwierdzenie swojej zgody na jej warunki poprzez wybranie przycisku lub pola wyboru wskazującego zgodę lub odrzucenie. Niniejsza Polityka prywatności stanowi uzupełnienie innych polityk prywatności, które mogą mieć zastosowanie do interakcji z dowolną powiązaną firmą, podmiotem zależnym, produktem, oprogramowaniem lub usługą firmy Sony.

  1. Informacje o aplikacji Support by Sony
  „Support by Sony” to aplikacja pozwalająca szybko znaleźć informacje pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu z produktem firmy Sony

  2. Informacje gromadzone podczas korzystania z aplikacji Support by Sony
  Informacje gromadzone automatycznie
  Firma Sony może także otrzymywać pewne informacje automatycznie podczas korzystania z aplikacji Support by Sony:
  • Informacje o urządzeniu, które zostały zarejestrowane przez użytkownika w aplikacji Support by Sony
  (np. identyfikator urządzenia, nazwa modelu, nazwa producenta)
  • Informacje o aplikacji (np. identyfikator oraz wersja aplikacji);
  • Informacje dotyczące Twojego sposobu użycia aplikacji Support by Sony
  Gromadzone automatycznie informacje, które zostały opisane powyżej, będą przesyłane wraz z unikatowym numerem przypisanym do urządzeń, na których jest zainstalowana ta aplikacja. Umożliwia to nam odróżnienie danych otrzymanych z takiego urządzenia od informacji otrzymanych z innych urządzeń.
  Gromadzone automatycznie informacje, które zostały opisane powyżej, są używane do celów statystycznych, a także do wysyłania informacji pomocy technicznych na podstawie wybranego języka i regionu. Firma Sony nie będzie wysyłać żadnej niezamawianej komunikacji marketingowej.
  Aby zatrzymać automatyczne gromadzenie danych, należy przerwać korzystanie z aplikacji lub ją odinstalować.
  Informacje gromadzone przez moduły innych firm
  Firma Sony może gromadzić informacje poprzez następujące moduły innych firm, które są osadzone w aplikacji Support by Sony, oraz używać takich informacji w poniższy sposób:
  *Informacje gromadzone poniżej mogą być także przesyłane automatycznie do dostawcy każdego modułu.
  [AWS Mobile SDK]
  * Dostawca modułu: Amazon Web Services Inc.
  Polityka prywatności firmy Amazon Web Services: https://aws.amazon.com/privacy/?nc2=h_ls
  * Informacje gromadzone przez ten moduł:
  * Informacje o historii użycia aplikacji
  * EndpointARN
  * Cel gromadzenia informacji:
  * Podniesienie użyteczności i ulepszenie treści
  * Obsługa powiadomień push
  [Google API]
  * Dostawca modułu: Google Inc.
  Polityka prywatności Google API: https://developers.google.com/terms/
  * Informacje gromadzone przez ten moduł:
  Informacje związane z powiadomieniami push (np. identyfikator urządzenia, token powiadomienia)
  * Cel gromadzenia informacji:
  Obsługa powiadomień push

  3. W jaki inny sposób firma Sony może używać Twoich informacji?
  Do rozwijania przyszłych produktów i usług
  Firma Sony może gromadzić i/lub analizować informacje przedstawione w Sekcji 2 w celu ulepszania swoich produktów i usług oraz rozwijania nowych.
  Do ochrony firmy Sony i jej użytkowników
  Firma Sony może gromadzić i/lub analizować informacje, o których mowa w Sekcji 2, w celu identyfikowania potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa oraz ochrony firmy Sony, użytkowników i powiązanych podmiotów.

  4. Kto jeszcze ma dostęp do tych informacji?
  Informacje przekazane firmie Sony i przez nią gromadzone mogą być udostępniane innym spółkom z grupy Sony Corporation oraz stronom trzecim, zgodnie z poniższymi zasadami:
  Spółki z grupy Sony Corporation
  Twoje informacje mogą być udostępniane spółkom Sony Corporation i Sony Global Manufacturing & Operations Corporation w celu prowadzenia działań nakreślonych w Sekcjach 2 i 3 powyżej.
  Wykonawcy zewnętrzni
  Możemy wykorzystywać spółkę Hearbest Co., Ltd. w charakterze wykonawcy zewnętrznego zajmującego się przetwarzaniem i analizowaniem Twoich informacji na rzecz Sony w celach wskazanych w tej Polityce prywatności.

  5. Przechowywanie danych i zarządzanie swoimi informacjami
  Informacje opisane w Sekcji 2 będziemy przechowywać przez czas korzystania przez Ciebie z aplikacji oraz przez kolejne sześć miesięcy. Jeśli chcesz usunąć dane przekazane za pośrednictwem aplikacji, skontaktuj się z nami pod adresem https://www.sony.net/supportapp, a my udzielimy odpowiedzi w rozsądnym czasie i w odpowiedni sposób. Należy pamiętać, że niektóre lub wszystkie dane przekazane przez użytkownika mogą być wymagane do prawidłowego działania aplikacji, a przechowywanie niektórych informacji może być wymagane przez prawo.

  6. Międzynarodowy transfer informacji
  Aplikacje są dostępne dla użytkowników na całym świecie. Twoje informacje będą przetwarzane, przechowywane i przesyłane do celów opisanych w Sekcjach 2 i 3 do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i/lub Twoim krajem zamieszkania, a w szczególności do Japonii. Twoje informacje będą przetwarzane przez personel działający poza obszarem EOG i/lub Twoim krajem zamieszkania, który pracuje dla nas lub dla jednego z naszych dostawców usług. Informacje te mogą być wyświetlane przez personel w tych krajach. Prawa dotyczące ochrony danych i prywatności w tych krajach mogą nie zapewniać tego samego poziomu ochrony co kraje EOG i/lub Twój kraj zamieszkania oraz możesz mieć mniej praw dotyczących Twoich informacji.

  7. Bezpieczeństwo
  Firma Sony stosuje wszelkie rozsądne zabezpieczenia, których celem jest ochrona Twoich informacji przed utratą, nadużyciem lub modyfikacją. Dążymy do ochrony Twoich informacji, ale nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji przesyłanych do nas za pośrednictwem aplikacji bądź przechowywanych w naszych systemach lub systemach naszych podwykonawców.

  8. Nasze zasady dotyczące dzieci
  Firma Sony dąży do zachowania zgodności ze wszystkimi obowiązującymi prawami i przepisami dotyczącymi gromadzenia, przechowywania i użycia informacji osobistych związanych z dziećmi. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i obawiasz się, że Twoje dziecko przekazało nam informacje osobiste bez Twojej zgody, skontaktuj się z nami w sposób przedstawiony poniżej.

  9. Prawa dotyczące prywatności
  W niektórych krajach, w tym w krajach EOG, masz pewne prawa dotyczące swoich informacji osobistych, które są w posiadaniu firmy Sony. Może to obejmować prawo do uzyskania kopii informacji osobowych, które posiadamy. Możesz też przesłać prośbę o poprawienie, zmodyfikowanie, usunięcie lub zablokowanie takich informacji osobistych. Jeśli chcesz skorzystać z takich praw, skontaktuj się z nami pod adresem https://www.sony.net/supportapp

  10. Zmiany
  Firma Sony może od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę prywatności z dowolnej przyczyny.
  O zmianach w Polityce prywatności firma Sony będzie powiadamiać za pośrednictwem aplikacji.
  Aby w dowolnym momencie sprawdzić Politykę prywatności, należy kliknąć następujący adres URL:
  https://www.sony.net/privacy/supportapp/pl/

  11. Dane kontaktowe
  Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące tej Polityki prywatności, lub jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw dotyczących informacji osobistych, skontaktuj się z nami pod adresem  . https://www.sony.net/supportapp

  Ostatnia modyfikacja: 1 10, 2019