Identyfikator artykułu : 00206764 / Ostatnia modyfikacja : 07.03.2023Drukowanie

Brak reprodukcji sygnału DTS przez gniazdo DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) lub HDMI (ARC)

    Reprodukcja sygnału DTS jest możliwa tylko przy poniższych ustawieniach. We wszystkich pozostałych przypadkach reprodukowany jest sygnał PCM:

    • Głośnik: System audio
    • Cyfrowe wyjście audioAutomat. 1lub Automat. 2 
    • TalkBackCzytnik ekranu: Wył. 
    • Dźwięki systemowe: Wył.