Identyfikator artykułu : 00227507 / Ostatnia modyfikacja : 21.08.2022Drukowanie

Podczas odtwarzania z użyciem łącza Bluetooth nie działają przyciski na głośniku

    Działanie przycisków na głośniku podczas odtwarzania z użyciem łącza Bluetooth zależy od specyfikacji urządzenia odtwarzającego i aplikacji.
    Jeśli przyciski nie działają, do sterowania odtwarzaniem używaj bezpośrednio sparowanego urządzenia.