Identyfikator artykułu : 00203262 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Zalecane ustawienia przy wykonywaniu autoportretów aparatem DSC-RX0 z uchwytem VCT-SGR1

  Ustawienia zalecane przy fotografowaniu

  Wykonując autoportret, nie można sprawdzać ustawienia ostrości na monitorze aparatu. Z tego powodu zaleca się włączenie sygnałów dźwiękowych informujących o ustawieniu ostrości. Aby włączyć sygnały dźwiękowe, zmień ustawienie opcji Face Detection (Wykrywanie twarzy) na On (WŁ.).

  Procedura konfigurowania aparatu

  1. Wybierz kolejno opcje MENU ->  (Camera Settings1) (Ustawienia fotograf.1) -> Shoot Mode (Tryb zdjęć) -> Intelligent Auto (Inteligentna automatyka).
  2. Wybierz kolejno opcje MENU ->  (Camera Settings1) (Ustawienia fotograf.1) -> Focus Mode (Tryb ostrości) -> Single-shot AF (Pojedynczy AF).
  3. Wybierz kolejno opcje MENU ->  (Camera Settings1) (Ustawienia fotograf.1) -> Face Detection (Wykrywanie twarzy) -> On (WŁ.).
  4. Wybierz kolejno opcje MENU ->  (Camera Settings2) (Ustawienia fotograf.2) -> Audio signals (Sygnały dźwiękowe) -> On (WŁ.).

  Procedura fotografowania

  1. Minimalna odległość między obiektem a obiektywem wynosi około 50 cm. Upewnij się, że aparat jest oddalony od twarzy na co najmniej 50 cm.

   [1]: Co najmniej 50 cm
    
  2. Do połowy wciśnij przycisk PHOTO na uchwycie VCT-SGR1, aby nastawić ostrość. Kiedy aparat nastawi ostrość na żądany obiekt, można usłyszeć sygnał dźwiękowy.
    
  3. Do końca wciśnij przycisk PHOTO, aby wykonać zdjęcie.
    

  Ustawienia zalecane przy nagrywaniu filmów

  Przy filmowaniu samego siebie zaleca się, aby opcja NEAR Mode in PF (Ustawianie ostrości na małą odległość) była ustawiona na On (WŁ.). Ostrość można nastawiać na obiekty znajdujące się w odległości od mniej więcej 50 cm do 1 m. Kiedy opcja Face Detection (Wykrywanie twarzy) jest ustawiona na On (WŁ.), aparat wykrywa twarze osób i automatycznie dostosowuje ustawienia ekspozycji oraz sposób przetwarzania obrazu.

  Procedura konfigurowania aparatu

  1. Wybierz kolejno opcje MENU ->  (Camera Settings1) (Ustawienia fotograf.1) -> Shoot Mode (Tryb zdjęć) -> Intelligent Auto (Inteligentna automatyka).
  2. Wybierz kolejno opcje MENU ->  (Camera Settings1) (Ustawienia fotograf.1) -> Focus Mode (Tryb ostrości) -> Preset Focus (Zaprogramowana ostrość).
  3. Wybierz kolejno opcje MENU ->  (Camera Settings1) (Ustawienia fotograf.1) -> NEAR Mode in PF (Tryb NEAR w PF) -> On (WŁ.).
  4. Wybierz kolejno opcje MENU ->  (Camera Settings1) (Ustawienia fotograf.1) -> Face Detection (Wykrywanie twarzy) -> On (WŁ.).

  Procedura fotografowania

  1. Skomponuj ujęcie tak, aby twarz znajdowała się w odległości od mniej więcej 50 cm do 1 m od obiektywu. Aparat nastawia ostrość na obiekty znajdujące się w tym zakresie odległości.

   [1]: Od 50 cm do 1 m
    
  2. Zacznij nagrywać film, naciskając przycisk MOVIE na uchwycie VCT-SGR1.