Identyfikator artykułu : 00198204 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Projektor MP-CD1 — rozwiązywanie problemów

  Sekcja dla konsultanta: informacje dodatkowe

  Kiedy projektor MP-CD1 jest podłączony do komputera (stacjonarnego/laptopa), na ekranie komputera pojawia się komunikat o błędzie. Czy jest to nieprawidłowość?

  Niektóre komputery mogą wyświetlać komunikat „Nie rozpoznano urządzenia USB”, ale projektor MP-CD1 jest normalnie ładowany.
  Pełne ładowanie całkowicie rozładowanego projektora MP-CD1 podłączonego do komputera trwa około 10 godzin. Zaleca się ładowanie projektora MP-CD1 za pomocą ładowarki USB.
   

  Podczas projekcji zmniejsza się jasność.

  Wzrost temperatury wewnątrz projektora MP-CD1 powoduje automatyczne zmniejszenie jasności.
   

  Brzeg obrazu wydaje się jaśniejszy.

  Zjawisko to jest wywołane przez przenikające światło. Obrzeże strefy czynnych pikseli staje się jaśniejsze.
  Wynika to z właściwości jednostki optycznej i nie oznacza nieprawidłowości. 
   

  Podczas projekcji można odnieść wrażenie, że punkty ostrości środka i brzegów ekranu są różne.

  Aberracje obiektywu projektora MP-CD1 mogą objawiać się

  • punkty
  • linii w kolorze czerwonym,
  • zielonym i/lub niebieskim, gdy ekran jest oglądany z małej odległości. 

  Wynika to z właściwości obiektywu i mieści się w granicach specyfikacji produktu.
   

  Kiedy projektor MP-CD1 jest zasilany z ładowarki CP-VC10, z ładowarki dobiegają dziwne odgłosy. Czy jest to nieprawidłowość?

  Odgłosy te występują przy określonych poziomach naładowania akumulatorów w ładowarce CP-VC10 i projektorze MP-CD1.
  Ich przyczyną jest wibracja elementów ładowarki CP-VC10. Nie świadczą one o nieprawidłowości.
   

  Czy projektor MP-CD1 obsługuje dźwięk o wysokiej rozdzielczości?

  Nie.

   

  Dlaczego akumulator nie ładuje się do 100 procent?

  Jeśli wewnętrzny akumulator ma wysoką temperaturę, poziom naładowania jest automatycznie ograniczany ze względów bezpieczeństwa. Wewnętrzny akumulator ma tendencję do nagrzewania się zwłaszcza wówczas, gdy projektor MP-CD1 jest ładowany podczas wyświetlania obrazu. Z tego powodu ładowanie w czasie projekcji zajmuje więcej czasu.

  Ładowanie projektora MP-CD1 można usprawnić, wyłączając go.
   

  Dlaczego równocześnie miga lampka zasilania (biała) i lampka ładowania (czerwona)?

  Ta kombinacja sygnalizuje, że mógł wystąpić wewnętrzny błąd. Spróbuj wyłączyć zasilanie i włączyć je na nowo.


  Podczas zasilania innego urządzenia przez gniazdo USB OUT miga lampka ładowania (czerwona).

  • Przewód USB-C może być nieprawidłowo podłączony. Odłącz przewód i podłącz go na nowo.
  • Prąd ładowania podłączonego urządzenia może przekraczać prąd wyjściowy z gniazda USB OUT projektora MP-CD1, wynoszący typowo 1,5 A.
  • Zapoznaj się z danymi technicznymi urządzenia.


  Projektor nie jest ładowany.

  1. Sprawdź, czy przewód, złącze, zasilacz itp. są prawidłowo podłączone.
  2. Do ładowania projektora MP-CD1 służy gniazdo USB-C IN (z nadrukowanym opisem „DC IN 5V”).
   Uwaga: gniazdo USB OUT może być używane wyłącznie do zasilania innego urządzenia; nie można go użyć do ładowania samego projektora MP-CD1.
  3. Po całkowitym naładowaniu wewnętrzny akumulator nie jest dalej ładowany.
   Sprawdź stan naładowania akumulatora za pomocą wskaźnika LED (naciskając przycisk zasilania na mniej niż 1 sekundę).


  Pracujący projektor automatycznie wyłącza się.

  1. Akumulator jest bliski wyczerpania. Naładuj akumulator.
  2. Projektor może się automatycznie wyłączyć w celu ochrony wewnętrznych podzespołów, gdy temperatura otoczenia przekracza 35°C. W takim przypadku przed ponownym użyciem urządzenia należy pozwolić mu wystygnąć.
  3. Nawet jeśli projektor MP-CD1 jest ładowany przez zasilacz sieciowy, może się wyłączyć, jeśli podczas projekcji zasila także inne urządzenie przez gniazdo USB OUT lub łącze MHL. Wynika to z faktu, że moc dostarczana przez zasilacz sieciowy jest mniejsza od łącznego poboru mocy przez projekcję i zasilanie innego urządzenia.
   W takim przypadku stan naładowania akumulatora stopniowo spada, osiągając ostatecznie 0%. Wyłącz projektor MP-CD1 i naładuj go przez zasilacz sieciowy.


  Nie włącza się zasilanie.

  1. Zapas energii w akumulatorze może być niewystarczający. Naładuj akumulator.
  2. Jeśli nie można ładować akumulatora, na co najmniej 10 sekund naciśnij przycisk zasilania.
  3. Projektora należy używać w temperaturze otoczenia od 0°C do 35°C.
  4. Wyłącz zasilanie i włącz je na nowo.


  Projektor przestaje reagować.

  Jeśli projektor przestał reagować, w celu wyzerowania go naciśnij przycisk zasilania na co najmniej 10 sekund.


  Kiedy projektor MP-CD1 jest połączony z telefonem iPhone / iPadem za pomocą przejściówki ze złącza Lightning na cyfrowe AV i przewodu HDMI, nie można regulować głośności.

  Brak możliwości regulowania głośności w telefonie iPhone / iPadzie wynika ze specyfikacji telefonu iPhone / iPada.
  Spróbuj połączyć projektor MP-CD1 z zewnętrznym głośnikiem: do regulacji głośności będzie można użyć odpowiedniej funkcji głośnika.


  Nie jest możliwe wyświetlanie pewnych multimediów strumieniowych / filmów na życzenie przy użyciu funkcji Miracast.

  Niektórych materiałów nie można odtwarzać przez Miracast ze względu na ochronę przed kopiowaniem.


  Kiedy projektor jest podłączony do systemu PS3 przewodem HDMI, nie można wyświetlać obrazu.

  W przeciwieństwie do systemu PS4 (który automatycznie wykrywa rozdzielczość) system PS3 przechowuje w pamięci ostatnio wybrane ustawienie rozdzielczości. Jeśli zatem ostatnio odtwarzane były materiały HD, może się pojawić czarny ekran. Problem ten można łatwo rozwiązać, postępując zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. Wyłącz system PS3, po czym połącz projektor MP-CD1 i system PS3 przewodem HDMI.
  2. Włącz system PS3, naciskając na co najmniej 5 sekund przycisk zasilania na systemie (nie na pilocie).


  Obraz nie pojawia się mimo podłączenia projektora przez łącze HDMI.

  1. Sprawdź, czy przewód, złącze, zasilacz itp. są prawidłowo podłączone.
  2. Jeśli używasz urządzenia bez łącza HDMI i podłączasz je przez konwerter HDMI, upewnij się, że urządzenie to rzeczywiście obsługuje sygnał HDMI.