Identyfikator artykułu : 00200848 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Elementy wymagane do instalacji telewizora na ścianie przy użyciu uchwytu ściennego SU-WL450 (seria AF8)

  Do instalacji należy użyć wymienionych poniżej, dostarczonych elementów. Do instalacji serii AF8 nie są potrzebne żadne pozostałe elementy.


  UWAGA: Uchwyt ścienny SU-WL450 jest przeznaczony do różnych telewizorów. Oznacza to, że w zależności od posiadanego modelu telewizora niektóre elementy mogą pozostać niewykorzystane.

  • Elementy dostarczone z telewizorem
   M6L23 (czarna śruba w torebce z oznaczeniem M6L23)
  • Elementy dostarczone z uchwytem SU-WL450
   Użyj elementów A, B, E i F z poniższej ilustracji.


  Dokładne informacje i środki ostrożności dotyczące montażu na ścianie zamieszczone są w Przewodniku oraz w artykule „Informacja o instalacji (uchwyt ścienny)” na stronie z opisem serii AF8.