Identyfikator artykułu : 00190925 / Ostatnia modyfikacja : 18.02.2018Drukowanie

Oglądanie materiałów w formacie 24p, takich jak filmy, w określonym trybie obrazu powoduje wystąpienie zjawiska wypalenia matrycy.

  Zjawisko to występuje, gdy Tryb obrazu jest ustawiony na Dynamiczny lub Standardowy.
  W celu poprawy sytuacji należy wykonać poniższą procedurę, aby zmienić Tryb obrazu na Kino pro lub Kino domowe.

  1. Podczas wyświetlania materiału naciśnij przycisk ACTION MENU na pilocie.
  2. W kategorii Obraz i dźwięk wybierz opcję Obraz.
  3. Wybierz opcję Tryb obrazu i zmień jej ustawienie na Kino pro lub Kino domowe.
  UWAGA: Poprawę sytuacji można uzyskać, zmieniając ustawienie Redukcja losowych zakłóceń na Wył. Powoduje to jednak także uwydatnienie zakłóceń w obrazie.