Identyfikator artykułu : 00178232 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Czy można umieścić akumulator NP-FW50 na płytce przyłączeniowej (na akumulatory z serii Z) dostarczonej z adapterem NPA-MQZ1K i użyć go zamiast akumulatorów z serii Z?

    Nie można umieścić akumulatora NP-FW50 na płytce przyłączeniowej (na akumulatory z serii Z).

    OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko uszkodzenia sprzętu. Użycie siły w celu włożenia akumulatorów z serii W może spowodować, że nie da się zdjąć płytki przyłączeniowej lub płytka ta ulegnie uszkodzeniu.