Identyfikator artykułu : 00151449 / Ostatnia modyfikacja : 19.06.2017Drukowanie

Często zadawane pytania dotyczące PS-HX500

  Poniżej przedstawiamy tabele często zadawanych pytań dotyczących PS-HX500.

  Odtwarzanie

  Pytanie

  Odpowiedź

  Czy urządzenie PS-HX500 może odtwarzać płyty 78 obr./min? Nie, PS-HX500 obsługuje tylko prędkości 33 i 45 obrotów na minutę.
  Czy możliwe jest odtwarzanie ścieżek audio po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą kabla USB? Nie, port USB na urządzeniu służy tylko do nagrywania ścieżek audio na komputer za pośrednictwem aplikacji Hi-Res Audio Recorder.

  Aplikacja Hi-Res Audio Recorder

  Pytanie

  Odpowiedź

  Jakie formaty plików wideo (wyjściowe pliki audio) są zgodne z funkcją nagrywania?

  Następujące formaty plików są zgodne.

  Formaty plików zgodne z funkcją nagrywania Częstotliwości próbkowania/szybkość transmisji bitów
  PCM(.wav)2 kanały 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz 16 bitów / 24 bity
  DSD(.dsf)2 kanały 2,8 MHz / 5,6 MHz
  Czy można zmieniać nazwy plików? Nazwy plików można zmieniać podczas eksportowania plików do komputera za pośrednictwem aplikacji Hi-Res Audio Recorder. Aby zmienić nazwę pliku, należy wykonać następujące czynności:
  1. Wpisz nazwę pliku do obszaru track titles (Tytuły ścieżek) w oknie Write to Files (Zapisz do plików).
  2. Kliknij polecenie Options (Opcje), a następnie polecenie Use Track Titles as File Names (Używaj tytułów ścieżek jako nazw plików).
  Czy podczas nagrywania ścieżek audio na komputer za pośrednictwem aplikacji Hi-Res Audio Recorder ścieżki audio mogą być jednocześnie nagrywane w różnych formatach? Nie, ścieżki audio nie mogą być nagrywane w wielu różnych formatach jednocześnie.
  Czy ścieżki audio nagrane na komputerze za pośrednictwem aplikacji Hi-Res Audio Recorder mogą być edytowane? Aplikacja Hi-Res Audio Recorder to aplikacja do nagrywania i nagrane ścieżki audio nie mogą być edytowane przy użyciu tej aplikacji. W celu edytowania nagranych ścieżek audio należy użyć innej aplikacji. Do edycji zalecamy aplikację Media Go™.
  Czy podczas pobierania danych na komputer przy użyciu aplikacji Hi-Res Audio Recorder informacje o utworze i informacje o albumie są zapisywane jako metadane? Tytuł ścieżki i informacje o wykonawcy edytowane przez aplikację Hi-Res Audio Recorder są zapisywane jako metadane. Informacje te są zapisywane w różnych miejscach w zależności od ich formatu.
  • Dane w formacie Wav są zapisywane w obszarze fragmentów listy danych WAV.
  • Dane w formacie DSF są zapisywane jako dane ID3.

  Informacje te można wyświetlić za pomocą urządzenia do odtwarzania albo aplikacji do odtwarzania zgodnej z tymi danymi.

  Czy podczas nagrywania dźwięku w jakości Hi-Res dźwięki są odtwarzane z komputera? Nie. W celu nagrywania komputer konwertuje pliki na pliki audio w formatach dostępnych do odtwarzania, a dźwięk generuje osobno, niezależnie od zapisywania danych.
  Czy możliwe jest nagrywanie plików za pomocą aplikacji innych niż Hi-Res Audio Recorder? Aplikacja Hi-Res Audio Recorder jest jedyną obsługiwaną aplikacją do nagrywania.
  Aplikacji Hi-Res Audio Recorder nie można zainstalować na komputerze z systemem Windows®. Gdy urządzenie jest podłączone do komputera i nie zostanie poprawnie rozpoznane przez komputer, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie dotyczący podpisu cyfrowego. Aplikacja Hi-Res Audio Recorder nie może zostać prawidłowo zainstalowana, jeśli na komputerze nie ma najnowszej wersji systemu Windows. Uruchom usługę Windows Update, aby zaktualizować system operacyjny komputera do najnowszej wersji, a następnie zainstaluj aplikację.

  Do góry

  Naprawy i części zamienne

  Pytanie

  Odpowiedź

  Jak wymienić oryginalną igłę na nową? Użyj igły przeznaczonej wyłącznie dla tego urządzenia. Inne igły nie są obsługiwane. Aby uzyskać igłę zapasową, skontaktuj się ze sprzedawcą lub odwiedź stronę internetową pomocy technicznej.
  Czy można wymienić talerz obrotowy na talerz innego typu niż pierwotnie zamontowany? To urządzenie jest dostrojone do oryginalnie zamontowanego talerza obrotowego. Wymiana na talerz obrotowy innego typu nie jest obsługiwana.
  Jakie są środki ostrożności w przypadku przesyłania urządzenia do naprawy itp.? Wysłanie urządzenia w stanie zmontowanym może spowodować uszkodzenia i awarie. Przed wysłaniem urządzenie należy rozmontować na części, a następnie wysłać te części w bezpieczny sposób.
  1. Załóż osłonę na igłę.

   UWAGA: Jeśli nie masz osłony, zapakuj igłę w taki sposób, aby podczas transportu nie uderzała w żadne inne przedmioty.

  2. Zdejmij gumową matę i talerz (gramofonu). Umieść pas napędowy na tylnej stronie talerza.

   UWAGA: Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji "Montaż gramofonu" w instrukcji dostarczonej z produktem.

  3. Wymontuj przeciwwagę, a następnie umieść ramię gramofonu na podpórce i zablokuj je blokadą ramienia gramofonu. Aby zapobiec wypadaniu ramienia gramofonu z blokady ramienia, zalecamy związanie ramienia i blokady miękkim sznurkiem.
  4. Zapakuj elementy w taki sposób, aby podczas transportu nie zderzały się ze sobą.

   UWAGA: Zalecamy zachowanie materiałów opakowaniowych, które zostały dostarczone razem z urządzeniem.

  Do góry