Identyfikator artykułu : 00155443 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017Drukowanie

Nie mogę nagrać wybranego programu w trakcie oglądania innego programu telewizji satelitarnej

  Wykonaj następujące czynności:

  1. Podłącz antenę telewizji satelitarnej do gniazd MAIN i SUB oraz upewnij się, że sygnał telewizji satelitarnej jest wystarczająco silny, aby umożliwić oglądanie programów.
   Oto przykładowa metoda sprawdzania siły sygnału telewizji satelitarnej:
   1. Podłącz antenę telewizji satelitarnej do gniazda MAIN.
   2. Włącz jeden z programów satelitarnych i sprawdź, czy da się go oglądać.
   3. Odłącz antenę od gniazda.
   4. Podłącz inną antenę telewizji satelitarnej do gniazda MAIN.
   5. Włącz jeden z programów satelitarnych i sprawdź, czy da się go oglądać.
  2. Wybierz dla opcji Satellite tuner mode selection (Wybór trybu tunera satelitarnego) ustawienie odpowiadające podwójnemu tunerowi.
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   3. Wybierz opcję Channel setup (Konfiguracja kanałów) w kategorii TV.
   4. Wybierz opcję Digital setup (Konfiguracja cyfrowych).
   5. Wybierz opcję Satellite Set-up (Konfiguracja telewizji satelitarnej).
   6. Wybierz opcję Satellite tuner mode selection (Wybór trybu tunera satelitarnego).
   7. Naciśnij przycisk Fixed Antenna or DiSEqC (Antena stała lub DiSEqC).
   8. Wybierz opcję Yes (Tak) w oknie dialogowym Do you have a dedicated satellite feed to both MAIN and SUB tuners? (Czy masz osobne źródła sygnałów satelitarnych dla tunera MAIN i SUB?).

  UWAGA: ta funkcja jest dostępna w modelach wyposażonych w gniazda MAIN i SUB.