Identyfikator artykułu : 00149814 / Ostatnia modyfikacja : 26.08.2020Drukowanie

Nie można używać funkcji Motion Control w aplikacji Fiestable.

Które smartfony są zgodne z funkcją Motion Control aplikacji Fiestable?

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Funkcja Motion Control aplikacji Fiestable jest zgodna tylko z urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w czujnik żyroskopowy. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

    Dalsze informacje o aplikacjach Fiestable lub Music Center (SongPal™) można znaleźć stronach internetowych tych aplikacji: