Identyfikator artykułu : 00150283 / Ostatnia modyfikacja : 08.08.2016Drukowanie

W jaki sposób objąć nagrywane materiały ochroną/anulować ochronę

  Wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij na pilocie przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Recorded Title List (Lista nagranych tytułów) w kategorii Apps (Aplikacje).
  3. Wybierz materiał, który chcesz objąć ochronę (lub wyłączyć ochronę), a następnie naciśnij przycisk ACTION MENU na pilocie.
  4. Wybierz opcję Protect (Chroń) w kategorii Recorded Title List (Lista nagranych tytułów).
  5. Zaznacz programy, które chcesz chronić, lub usuń zaznaczenie, aby anulować ochronę.
  6. Wybierz opcję Set (Ustaw).