Identyfikator artykułu : 00156381 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Kiedy jest włączony protokół IPv6, system nie może połączyć się z Internetem

    Jeśli urządzenie sieciowe lub dostawca usług internetowych nie obsługują protokołu IPv6, system nie może łączyć się z Internetem, gdy jest włączony protokół IPv6. Podłącz system do komputera za pomocą kabla sieci LAN, a następnie otwórz ekran Sony Network Device Settings (Ustawienia urządzenia sieciowego Sony) w przeglądarce i wybierz w pozycji IPv6 ustawienie OFF (Wyłączony).

    UWAGA: instrukcje otwierania ekranu Sony Network Device Settings (Ustawienia urządzenia sieciowego Sony) znajdują się w instrukcji obsługi produktu.