Identyfikator artykułu : 00126353 / Ostatnia modyfikacja : 12.10.2018Drukowanie

Dlaczego mój telewizor nie reaguje na niektóre przyciski pilota po ponownym uruchomieniu?

  Telewizor Sony z platformą Android TV nie reaguje na niektóre przyciski pilota przez 1–2 min po ponownym uruchomieniu.

  Odczekaj kilka minut przed ponownym naciśnięciem jednego z tych przycisków.

  UWAGA: Dotyczy to przycisków wymienionych poniżej:

  • EPG (GUIDE)
  • DISCOVER
  • NETFLIX
  • ACTION MENU
  • 3D
  • TV (przycisk na panelu przednim)
  • Przycisk PS na kontrolerze
  • SCREEN
  • SYNC MENU
  • Przycisk wejścia na pilocie
  • TV 
  • Przycisk wejścia na zespole przełączników
  • HELP
  • TITLE LIST