Identyfikator artykułu : 00126353 / Ostatnia modyfikacja : 12.10.2018

Dlaczego mój telewizor nie reaguje na niektóre przyciski pilota po ponownym uruchomieniu?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Telewizor Sony z platformą Android TV nie reaguje na niektóre przyciski pilota przez 1–2 min po ponownym uruchomieniu.

Odczekaj kilka minut przed ponownym naciśnięciem jednego z tych przycisków.

UWAGA: Dotyczy to przycisków wymienionych poniżej:

 • EPG (GUIDE)
 • DISCOVER
 • NETFLIX
 • ACTION MENU
 • 3D
 • TV (przycisk na panelu przednim)
 • Przycisk PS na kontrolerze
 • SCREEN
 • SYNC MENU
 • Przycisk wejścia na pilocie
 • TV 
 • Przycisk wejścia na zespole przełączników
 • HELP
 • TITLE LIST