Identyfikator artykułu : 00121973 / Ostatnia modyfikacja : 18.01.2019

Jak skonfigurować funkcję Wi-Fi Direct w telewizorze i jak używać jej z innym obsługującym ją urządzeniem?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

 1. Włącz wbudowane ustawienie Wi-Fi w telewizorze.
  1. Na pilocie naciśnij przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz Network (Sieć) w kategorii NETWORK & ACCESSORIES (Sieć i akcesoria).
  4. Wybierz Advanced settings (Ustawienia zaawansowane).
  5. Wybierz Built-in Wi-Fi (Wbudowane Wi-Fi) i zmień na On (Wł.).

   Obraz

 2. Włącz ustawienie Wi-Fi Direct na telewizorze.
  1. Na pilocie naciśnij przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz Network (Sieć) w kategorii NETWORK & ACCESSORIES (Sieć i akcesoria).
  4. Wybierz Wi-Fi Direct i zmień na On (Wł.).

 3. Wyświetl klucz WPA telewizora.
  1. Na pilocie naciśnij przycisk HOME.
  2. Wybierz Settings (Ustawienia).
  3. Wybierz Network (Sieć) w kategorii NETWORK & ACCESSORIES (Sieć i akcesoria).
  4. Wybierz Wi-Fi Direct.
  5. Wybierz Wi-Fi Direct Settings (Ustawienia Wi-Fi Direct).
  6. Wybierz  Show Network (SSID)/Password (Pokaż SSID/hasło do sieci).

   Obraz

  7. SSID i klucz WPA zostaną wyświetlone na ekranie telewizora.
  8. W ustawieniach Wi-Fi na urządzeniu z funkcją Wi-Fi Direct wybierz SSID telewizora i jako hasło wpisz klucz WPA widoczny na ekranie telewizora.
  9. Jeśli uda się nawiązać połączenie, na ekranie telewizora pojawi się potwierdzenie.

   UWAGA: Więcej informacji można znaleźć w podręczniku na smartfonie lub tablecie.