Identyfikator artykułu : 00121973 / Ostatnia modyfikacja : 14.04.2022Drukowanie

Jak skonfigurować funkcję Wi-Fi Direct w telewizorze i jak używać jej z innym obsługującym ją urządzeniem?

  1. Włącz wbudowane ustawienie Wi-Fi w telewizorze.
   1. Na pilocie naciśnij przycisk HOME.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz Network (Sieć) w kategorii NETWORK & ACCESSORIES (Sieć i akcesoria).
   4. Wybierz Advanced settings (Ustawienia zaawansowane).
   5. Wybierz Built-in Wi-Fi (Wbudowane Wi-Fi) i zmień na On (Wł.).

    Obraz

  2. Włącz ustawienie Wi-Fi Direct na telewizorze.
   1. Na pilocie naciśnij przycisk HOME.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz Network (Sieć) w kategorii NETWORK & ACCESSORIES (Sieć i akcesoria).
   4. Wybierz Wi-Fi Direct i zmień na On (Wł.).

  3. Wyświetl klucz WPA telewizora.
   1. Na pilocie naciśnij przycisk HOME.
   2. Wybierz Settings (Ustawienia).
   3. Wybierz Network (Sieć) w kategorii NETWORK & ACCESSORIES (Sieć i akcesoria).
   4. Wybierz Wi-Fi Direct.
   5. Wybierz Wi-Fi Direct Settings (Ustawienia Wi-Fi Direct).
   6. Wybierz  Show Network (SSID)/Password (Pokaż SSID/hasło do sieci).

    Obraz

   7. SSID i klucz WPA zostaną wyświetlone na ekranie telewizora.
   8. W ustawieniach Wi-Fi na urządzeniu z funkcją Wi-Fi Direct wybierz SSID telewizora i jako hasło wpisz klucz WPA widoczny na ekranie telewizora.
   9. Jeśli uda się nawiązać połączenie, na ekranie telewizora pojawi się potwierdzenie.

    UWAGA: Więcej informacji można znaleźć w podręczniku na smartfonie lub tablecie.