Identyfikator artykułu : 00079751 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2018Drukowanie

Kody zdalne do dekodera lub odbiornika audio/wideo nie działają po ustawieniu nadajnika IR Blaster

  Jeśli kody w konfiguracji z nadajnikiem IR Blaster nie działają, należy spróbować wykonać opisaną poniżej procedurę.

  Dekoder

  • Nacisnąć przycisk Home [Strona główna] na pilocie i wybrać kolejno opcje Settings [Ustawienia] > External Input [Wejście zewnętrzne] > IR Blaster setup [Konfiguracja nadajnika IR Blaster] > Set-top box [Dekoder] > Input Manufacture name [Wprowadź nazwę producenta] > Model Number Search [Wyszukiwanie numeru modelu].

  Odbiornik audio/wideo

  • Nacisnąć przycisk Home [Strona główna] na pilocie i wybrać kolejno opcje Settings [Ustawienia] > External Input [Wejście zewnętrzne] > IR Blaster setup [Konfiguracja nadajnika IR Blaster] > Set-top box [Dekoder] > Input Manufacture name [Wprowadź nazwę producenta].


  Jeśli nie można znaleźć dekodera lub odbiornika audio/wideo używanego przez użytkownika, oznacza to, że nie jest on obsługiwany przez nadajnik IR Blaster. W takim przypadku należy użyć pilota dostarczonego z dekoderem lub odbiornikiem audio/video do obsługi.