Identyfikator artykułu : 00159933 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Czy można dodawać aplikacje do sekcji My Apps (Moje aplikacje) odtwarzacza Blu-ray Disc oraz usuwać takie aplikacje?

  Każdy odtwarzacz Blu-ray Disc® posiada określoną liczbę zainstalowanych aplikacji. Na odtwarzacz Blu-Ray nie można pobierać nowych aplikacji. 
  Aplikacje te można dodawać lub usuwać z obszaru My Apps (Moje aplikacje) w odtwarzaczu Blu-ray Disc®.
   

  Metoda 1

  1. Podczas wyświetlania ekranu My Apps (Moje aplikacje) naciskaj przycisk ZE STRZAŁKĄ W GÓRĘ lub ZE STRZAŁKĄ W DÓŁ na dostarczonym pilocie na podczerwień, aby wybrać symbol (+) (plus).
  2. Z ekranu All Apps (Wszystkie aplikacje) wybierz aplikację, którą chcesz dodać.
  3. Naciśnij przycisk ENTER.

  Metoda 2

  1. Na pilocie z zestawu naciśnij przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję All Apps (Wszystkie aplikacje).
  3. Naciśnij przycisk ENTER.
  4. Z ekranu All Apps (Wszystkie aplikacje) wybierz aplikację, którą chcesz dodać.
  5. Naciśnij przycisk OPTIONS (Opcje).
  6. Wybierz opcję Add to My Apps (Dodaj do Moich aplikacji).

  Aby usunąć aplikacje z sekcji My Apps (Moje aplikacje), wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk OPTIONS na dostarczonym pilocie.
  2. W sekcji My Apps (Moje aplikacje) wybierz opcję Remove Application (Usuń aplikację).