Identyfikator artykułu : 00159933 / Ostatnia modyfikacja : 12.02.2019

Czy można dodawać aplikacje do sekcji My Apps (Moje aplikacje) odtwarzacza Blu-ray Disc oraz usuwać takie aplikacje?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Każdy odtwarzacz Blu-ray Disc® posiada określoną liczbę zainstalowanych aplikacji. Na odtwarzacz Blu-Ray nie można pobierać nowych aplikacji. 
Aplikacje te można dodawać lub usuwać z obszaru My Apps (Moje aplikacje) w odtwarzaczu Blu-ray Disc®.
 

Metoda 1

 1. Podczas wyświetlania ekranu My Apps (Moje aplikacje) naciskaj przycisk ZE STRZAŁKĄ W GÓRĘ lub ZE STRZAŁKĄ W DÓŁ na dostarczonym pilocie na podczerwień, aby wybrać symbol (+) (plus).
 2. Z ekranu All Apps (Wszystkie aplikacje) wybierz aplikację, którą chcesz dodać.
 3. Naciśnij przycisk ENTER.

Metoda 2

 1. Na pilocie z zestawu naciśnij przycisk HOME.
 2. Wybierz opcję All Apps (Wszystkie aplikacje).
 3. Naciśnij przycisk ENTER.
 4. Z ekranu All Apps (Wszystkie aplikacje) wybierz aplikację, którą chcesz dodać.
 5. Naciśnij przycisk OPTIONS (Opcje).
 6. Wybierz opcję Add to My Apps (Dodaj do Moich aplikacji).

Aby usunąć aplikacje z sekcji My Apps (Moje aplikacje), wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij przycisk OPTIONS na dostarczonym pilocie.
 2. W sekcji My Apps (Moje aplikacje) wybierz opcję Remove Application (Usuń aplikację).