Identyfikator artykułu : 00105698 / Ostatnia modyfikacja : 30.01.2015Drukowanie

Odbiór sygnału GPS jest niekiedy opóźniony. Jak rozwiązać ten problem?

    Oto kilka czynności, które możesz wykonać, aby zmniejszyć opóźnienie odbioru sygnału:

    • Podczas instalacji anteny GPS dostosuj jej położenie, upewniając się, że jej górna część ma bezpośredni dostęp do otwartej przestrzeni.
    • Jeśli okna pojazdu zostały wykonane ze szkła pochłaniającego energię cieplną, sygnał GPS może zostać przez nie zablokowany. W takim przypadku antenę GPS należy instalować z dala od szkła pochłaniającego energię cieplną.
    • Jeśli antena GPS nie została zainstalowana na metalowym fragmencie pojazdu, należy umieścić ją na reflektorze dostarczonym z produktem.


    UWAGA: W przypadku braku pewności, czy pojazd jest wyposażony w szkło pochłaniające energię cieplną lub gdzie takie szkło się znajduje, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej producenta pojazdu.