Identyfikator artykułu : 00105490 / Ostatnia modyfikacja : 22.01.2015Drukowanie

Co należy zrobić, jeśli podczas korzystania z systemu występują problemy ze stabilnością?

    Jeśli po włączeniu i wyłączeniu urządzenia (przez naciśnięcie przycisków ON [Wł.] i OFF [Wył.]) problemy nadal występują, należy wykonać następujące czynności:

    • Naciśnij przycisk SOURCE [Źródło] i przytrzymaj przez dwie sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
    • Odczekaj dziesięć sekund i naciśnij przycisk SOURCE [Źródło], aby ponownie włączyć urządzenie.