Identyfikator artykułu : 00105238 / Ostatnia modyfikacja : 22.01.2015Drukowanie

Funkcja "Check for Updates" [Sprawdzanie dostępności aktualizacji] na ekranie "About" [Informacje] w trybie Navigation [Nawigacja] nie działa. Czy to normalne?

    Ta funkcja nie jest obsługiwana w tym modelu systemu audio-wideo.

    Dostępne aktualizacje oprogramowania sprzętowego możesz znaleźć na stronie pomocy technicznej produktu.