Identyfikator artykułu : 00104460 / Ostatnia modyfikacja : 22.01.2015Drukowanie

Jak włączyć na smartfonie funkcję Bluetooth i funkcję połączenia jednym dotknięciem (NFC)?

    Korzystanie z funkcji połączenia jednym dotknięciem nie jest możliwe w przypadku, gdy radioodtwarzacz jest już połączony z innym urządzeniem za pośrednictwem funkcji NFC. Odłącz inne urządzenie i połącz radioodtwarzacz ze smartfonem.

    Upewnij się, że sygnał Bluetooth jest włączony. Jeśli tak jest, ikona Bluetooth świeci się na wyświetlaczu.

    Po dotknięciu tej ikony spróbuj ponownie połączyć oba urządzenia zgodnie z instrukcjami podawanymi na wyświetlaczu smartfona.