Identyfikator artykułu : 00093385 / Ostatnia modyfikacja : 25.08.2017Drukowanie

Jak zarejestrować pilot zdalnego sterowania jednodotykowego w telewizorze?

  Należy wykonać następujące czynności:
  1. Przygotować dostarczony w zestawie pilot zdalnego sterowania.
  2. Nacisnąć przycisk Home [Ekran startowy], a następnie wybrać opcję Settings [Ustawienia] za pomocą przycisków strzałek.
  3. Wybrać opcję System Settings [Ustawienia systemowe] za pomocą przycisków strzałek, a następnie nacisnąć przycisk + (ENTER).
  4. Wybrać opcję One Touch Remote Control Setup [Konfiguracja sterowania jednodotykowego] za pomocą przycisków strzałek, a następnie nacisnąć przycisk + (ENTER).
  5. Wybrać opcję Register [Rejestracja] za pomocą przycisków strzałek, a następnie nacisnąć przycisk + (ENTER).
  6. Przygotować pilot zdalnego sterowania jednodotykowego.
  7. Na pilocie zdalnego sterowania jednodotykowego nacisnąć przycisk Colour Key [Ustawienia kolorów].
  8. Nacisnąć przycisk Home [Ekran startowy] i przytrzymać go przez 3 sekundy, jednocześnie naciskając przycisk Colour Key [Ustawienia kolorów].
  9. Dioda LED zacznie migać.  W tym momencie można zwolnić przyciski i poczekać na zmianę obrazu wyświetlanego na ekranie. 

  Zarejestrowany w telewizorze pilot można powiązać ze zgodnym smartfonem lub tabletem w celu korzystania z funkcji odbicia lustrzanego jednym dotknięciem.

  Uwaga: Podczas rejestracji pilota zdalnego sterowania jednodotykowego należy trzymać blisko (w odległości ok. 1 metra) od telewizora.


  Przykładowe zdjęcie:

  Obraz