Identyfikator artykułu : 00101934 / Ostatnia modyfikacja : 12.10.2018Drukowanie

Jak zarejestrować pilot zdalnego sterowania z panelem dotykowym?

  1. Na pilocie zdalnego sterowania telewizorem nacisnąć przycisk Home [Ekran startowy].
  2. Przejść do opcji Settings [Ustawienia].
  3. Wybrać opcję System Settings [Ustawienia systemowe].
  4. Wybrać opcję Touchpad Remote Control Setup [Konfiguracja pilota zdalnego sterowania z panelem dotykowym] i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  5. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zmniejszania głośności na pilocie zdalnego sterowania z panelem dotykowym.
  6. Następnie nacisnąć przycisk SOCIAL VIEW [Wspólne oglądanie] i przytrzymać go przez 3 sekundy, jednocześnie naciskając przycisk zmniejszania głośności, aby zarejestrować pilot zdalnego sterowania z panelem dotykowym.