Identyfikator artykułu : 00142729 / Ostatnia modyfikacja : 22.02.2016Drukowanie

Czasami połączenie zostaje przerwane podczas oglądania kanału YouTube.

  Jeśli połączenie internetowe zostaje przerwane podczas oglądania filmów w serwisie YouTube, wykonaj poniższe czynności.

  WAŻNE: Ponieważ każdy z tych etapów stanowi potencjalne rozwiązanie problemu, po ukończeniu każdego z nich należy sprawdzić połączenie z Internetem.

  1. Sprawdź natężenie pola radiowego w punkcie dostępu. Jeśli fala radiowa punktu dostępu jest słaba, połączenie staje się niestabilne i nie można połączyć punktu dostępu. Aby sprawdzić stan fali radiowej, wykonaj poniższe czynności.


   1. Na pilocie telewizora naciśnij przycisk Home.
   2. Wybierz opcję Help (Pomoc).
   3. Wybierz opcję Customer Support (Obsługa klienta).
   4. Wybierz opcję View Network setting and status (Wyświetl ustawienie i stan sieci).
   5. Sprawdź siłę sygnału na wyświetlonym ekranie.

  2. Ponieważ mogło dojść do przerwania łączności między telewizorem a routerem punktu dostępu, umieść router bliżej telewizora i sprawdź, czy problem zniknął.
  3. Wyłącz zasilacz urządzenia Bluetooth i inne urządzenia punktu dostępu, a następnie sprawdź, czy problem zniknął.

   UWAGI:

   • Urządzenia Bluetooth korzystają z fali radiowej w paśmie 2,4 GHz w taki sam sposób, jak bezprzewodowe punkty dostępu.
   • Bezprzewodowa klawiatura i mysz, a także bezprzewodowy kontroler PlayStation korzystają z łączności Bluetooth.
   • Łączność punktu dostępu telewizora może być zakłócona wskutek fali radiowej innego urządzenia punktu dostępu.

  4. Zmień kanał bezprzewodowy routera punktu dostępu i zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe.

   UWAGI:

   • Łączność w określonym paśmie bezprzewodowym lub kanale bezprzewodowym może zostać zakłócona przez szumy i inne urządzenia bezprzewodowe. Można zapewnić stabilną łączność, zmieniając kanał bezprzewodowy routera punktu dostępu.
   • Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe routera punktu dostępu do najnowszej wersji.
   • Szczegółowe instrukcje zmiany kanału bezprzewodowego i aktualizacji oprogramowania sprzętowego udostępnia producent routera.