Identyfikator artykułu : 00240042 / Ostatnia modyfikacja : 20.10.2020Drukowanie

Jak połączyć bezprzewodowy subwoofer (SWF-BR100) z telewizorem?

  Należy sprawdzić poniższe możliwości.

  Sposób łączenia z SWF-BR100 

  1. Subwoofer bezprzewodowy (SWF-BR100)
  2. Nadajnik-odbiornik bezprzewodowy
  3. Przewód audio

   

  1. Podłącz przewód audio (dostarczony) do nadajnika-odbiornika bezprzewodowego.

  2. Podłącz drugi koniec przewodu audio do gniazda AUDIO OUTSłuchawki telewizora.

  3. Podłącz nadajnik-odbiornik bezprzewodowy do portu USB telewizora.
   Ustawienie Wyjście słuchawkowe/audio automatycznie zmienia się na Subwoofer.
   UWAGA: nadajnik-odbiornik bezprzewodowy może utrudniać dostęp do innych gniazd na telewizorze. Zależy to od umiejscowienia gniazda USB użytego do połączenia.

  4. Ustaw subwoofer bezprzewodowy i podłącz go do sieci energetycznej.
   UWAGA: zaleca się, by subwoofer bezprzewodowy znajdował się jak najbliżej telewizora.

  5. W momencie włączenia telewizora subwoofer włączy się automatycznie i zapali się zielony wskaźnikwłączanie/czuwanie.
   umiejscowienie przycisku SWF-BR100 

   1. Przycisk i wskaźnik  (włączania/czuwania)
   2. Przycisk SECURE