Identyfikator artykułu : 00084629 / Ostatnia modyfikacja : 28.09.2017Drukowanie

Czy można używać urządzenia pamięci USB?

    Tak, można. Prosimy używać pamięci USB o pojemności 1 GB lub większej jako lokalnej pamięci masowej funkcji BD-LIVE.