Identyfikator artykułu : 00081783 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Nie można włączyć funkcji kopii lustrzanej ekranu w odtwarzaczu Blu-ray

  Kopia lustrzana ekranu to funkcja, dzięki której zawartość ekranu zgodnego urządzenia (tabletu, telefonu itd.) można wyświetlić na ekranie telewizora. 

  UWAGI:

  • Ta funkcja wykorzystuje technologię Miracast do utworzenia bezpośredniego połączenia bezprzewodowego między urządzeniem źródłowym a odtwarzaczem Blu-ray. Warunkiem jej działania jest obsługa technologii Miracast (kopii lustrzanej ekranu) przez łączone urządzenia.
   Aby sprawdzić, czy posiadane urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem Wi-Fi obsługującym technologię Miracast, należy odwiedzić następującą stronę: http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-certified-miracast.
  • Funkcja kopii lustrzanej ekranu nie wykorzystuje bezprzewodowej sieci domowej.
  • Podczas działania funkcji kopii lustrzanej ekranu urządzenie jest odłączone od sieci domowej.
  • Urządzenia z systemem iOS nie obsługują technologii Miracast i dlatego nie pozwalają używać funkcji kopii lustrzanej ekranu. Brak możliwości użycia tej funkcji wynika ze specyfikacji urządzeń z systemem iOS. 
  • System operacyjny Windows 10: Odtwarzanie z użyciem funkcji kopii lustrzanej ekranu może nie być dostępne ze względu na ograniczoną zgodność sterownika wideo systemu Windows.


  Aby użyć funkcji kopii lustrzanej ekranu, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk Home na pilocie odtwarzacza Blu-ray.
  2. Przyciskiem ze strzałką w lewo lub w prawo wskaż opcję Input (Wyjście).
  3. Przyciskiem ze strzałką w górę lub w dół wybierz opcję Screen mirroring (Kopia lustrzana ekranu) i naciśnij przycisk Enter.
   Kopia lustrzana ekranu 
  4. Pojawi się poniższy ekran.
    Kopia lustrzana ekranu - podłącz urządzenia
  5. Włącz funkcję kopii lustrzanej ekranu w zgodnym urządzeniu. Zostanie wyświetlony ekran podobny do pokazanego poniżej.
    Kopia lustrzana ekranu - wybierz urządzenie
  6. Wybierz urządzenie o nazwie wyświetlanej na ekranie telewizora. Tę czynność trzeba wykonać tylko przy pierwszym łączeniu urządzeń. Kolejne połączenia powinny być ustanawiane automatycznie po włączeniu funkcji kopii lustrzanej ekranu w urządzeniu oraz odtwarzaczu Blu-ray.
  7. Ekran urządzenia powinien być teraz widoczny na ekranie telewizora.