Identyfikator artykułu : 00140812 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Jak wykonać odbicie lustrzane ekranu, korzystając z technologii NFC?

  Trzymając smartfon(*) obsługujący funkcję dublowania jednym dotknięciem w pobliżu symbolu N na telewizorze, można bezprzewodowo wyświetlać na telewizorze odbicie zawartości całego ekranu smartfona.

  * Mimo że w opisie wymienione są tylko smartfony, odnosi się on również do tabletów i innych zgodnych urządzeń.

  1. Naciśnij na pilocie przycisk MIRRORING.
  2. Trzymaj smartfon w pobliżu symbolu N na telewizorze, aż wyczujesz jego wibrowanie lub usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy.

   Po nawiązaniu przez smartfon połączenia z telewizorem zawartość ekranu smartfona będzie wyświetlana na telewizorze.

  Aby zakończyć działanie funkcji dublowania

  Naciśnij na pilocie przycisk HOME, RETURN lub FUNCTION.

  Uwaga

  • W przypadku nawiązywania połączenia ze smartfonem należy najpierw wyłączyć w nim blokadę ekranu, a dopiero później zetknąć go z telewizorem.
  • Informacje o położeniu obszaru wykrywania NFC na urządzeniu zgodnym z funkcją dublowania jednym dotknięciem można znaleźć w instrukcji obsługi zgodnego urządzenia.
  • Jeśli telewizor nie może wykryć zgodnego urządzenia ani nawiązać z nim komunikacji, należy kilkakrotnie próbować stykać je ze sobą.
  • Podczas działania funkcji dublowania nie można uzyskać dostępu do żadnych innych sieci.
  • Jakość dźwięku i obrazu może czasami ulec pogorszeniu z powodu zakłóceń pochodzących od innych sieci.

  Porada

  • W trakcie działania funkcji dublowania można wybierać pole dźwiękowe za pomocą przycisków pól dźwiękowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcjach obsługi.