Identyfikator artykułu : 00108187 / Ostatnia modyfikacja : 02.03.2015Drukowanie

Jakie są parametry wodo- i pyłoszczelności oraz odporności na wstrząsy tego aparatu?

  Parametry wodo- i pyłoszczelności oraz odporności na wstrząsy tego aparatu zostały oszacowane na podstawie następującego testu:

  • Wodoszczelność/pyłoszczelność:
   Zgodność z normami bezpieczeństwa JIS: IP58.
   Może pracować pod wodą, na głębokości do 10 m przez 60 minut.

   UWAGA: nie należy używać aparatu bezustannie dłużej niż przez 60 minut.
  • Odporność na wstrząsy:
   Odporność na wstrząsy zgodnie z wymaganiami normy wojskowej MIL-STD 810F 516.5.
   Produkt pozytywnie przeszedł test upuszczenia z wysokości 1,5 m na arkusz sklejki o grubości 5 cm.

   Warunki testu: Panel LCD zamknięty z ekranem LCD skierowanym do wewnątrz.

  UWAGI:

  • Odporność na wstrząsy zależy od okoliczności i warunków używania aparatu; nie można zagwarantować, że nie powstaną w nim uszkodzenia powodujące nieprawidłowe działanie lub obniżające jego wodoszczelność.
  • Dołączone do aparatu akcesoria nie mają takich cech, jak wodoszczelność, pyłoszczelność czy odporność na wstrząsy.