Identyfikator artykułu : 00126231 / Ostatnia modyfikacja : 11.08.2015

Podłączanie aparatu typu lens-style do smartfonu

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Wykonaj opisane poniżej czynności właściwe dla systemu operacyjnego w Twoim smartfonie.

Smartfon z systemem operacyjnym Android

Z wykorzystaniem funkcji Wi-Fi:

 1. Włącz aparat typu lens-style.
 2. Uruchom aplikację PlayMemories Mobile na smartfonie.
 3. Wybierz identyfikator SSID aparatu. Jest on podany na wewnętrznej części pokrywy baterii lub na okładce instrukcji obsługi.
 4. Wpisz hasło (podano je w tym samym miejscu, co identyfikator SSID).

Z wykorzystaniem funkcji Near Field Communication (NFC):

 1. Upewnij się, czy funkcja NFC jest włączona w smartfonie.
 2. Zetknij logo NFC NFC Logo na smartfonie z logo NFC na aparacie.

  WAŻNE:

  • Jeżeli aparat jest wyłączony, stykaj aparat ze smartfonem, dopóki aparat nie włączy się, a obiektyw nie wysunie.
  • Aplikacja PlayMemories Mobile uruchomi się automatycznie. Stykaj urządzenia (przez maksymalnie 2 sekundy) bez poruszania, dopóki aplikacja nie uruchomi się.

Smartfon z systemem operacyjnym iOS

 1. Włącz aparat typu lens-style.
 2. Na smartfonie dotknij opcji Settings [Ustawienia].
 3. Wi-Fi.
 4. Wybierz identyfikator SSID aparatu. Jest on podany na wewnętrznej części pokrywy baterii lub na okładce instrukcji obsługi.
 5. Wpisz hasło (podano je w tym samym miejscu, co identyfikator SSID).
 6. Uruchom aplikację PlayMemories Mobile.