Identyfikator artykułu : 00126231 / Ostatnia modyfikacja : 11.08.2015

Podłączanie aparatu typu lens-style do smartfonu

  Wykonaj opisane poniżej czynności właściwe dla systemu operacyjnego w Twoim smartfonie.

  Smartfon z systemem operacyjnym Android

  Z wykorzystaniem funkcji Wi-Fi:

  1. Włącz aparat typu lens-style.
  2. Uruchom aplikację PlayMemories Mobile na smartfonie.
  3. Wybierz identyfikator SSID aparatu. Jest on podany na wewnętrznej części pokrywy baterii lub na okładce instrukcji obsługi.
  4. Wpisz hasło (podano je w tym samym miejscu, co identyfikator SSID).

  Z wykorzystaniem funkcji Near Field Communication (NFC):

  1. Upewnij się, czy funkcja NFC jest włączona w smartfonie.
  2. Zetknij logo NFC NFC Logo na smartfonie z logo NFC na aparacie.

   WAŻNE:

   • Jeżeli aparat jest wyłączony, stykaj aparat ze smartfonem, dopóki aparat nie włączy się, a obiektyw nie wysunie.
   • Aplikacja PlayMemories Mobile uruchomi się automatycznie. Stykaj urządzenia (przez maksymalnie 2 sekundy) bez poruszania, dopóki aplikacja nie uruchomi się.

  Smartfon z systemem operacyjnym iOS

  1. Włącz aparat typu lens-style.
  2. Na smartfonie dotknij opcji Settings [Ustawienia].
  3. Wi-Fi.
  4. Wybierz identyfikator SSID aparatu. Jest on podany na wewnętrznej części pokrywy baterii lub na okładce instrukcji obsługi.
  5. Wpisz hasło (podano je w tym samym miejscu, co identyfikator SSID).
  6. Uruchom aplikację PlayMemories Mobile.