Identyfikator artykułu : 00178615 / Ostatnia modyfikacja : 04.08.2017Drukowanie

Czy mogę użyć przewodu MHL dowolnej marki?

  WAŻNE: Nie wszystkie telewizory Sony współpracują z przewodami MHL. Aby sprawdzić, czy posiadany produkt firmy Sony ma tę funkcję, zapoznaj się z danymi technicznymi w dostarczonej z nim instrukcji obsługi.

  Powinien działać każdy przewód z certyfikatem MHL.

  • Do przesyłania sygnałów 2K należy używać atestowanego przewodu MHL 2 oznaczonego logo MHL.
  • Do przesyłania sygnałów 4K ze smartfona zgodnego z 4K należy używać atestowanego przewodu MHL 3 oznaczonego logo MHL.

  Zaleca się użycie przewodu MHL firmy Sony.

  UWAGA: Firma Sony nie weryfikowała możliwości podłączania produktów innych producentów.