Identyfikator artykułu : 00070837 / Ostatnia modyfikacja : 24.04.2017Drukowanie

Jakie programy do obsługi dyktafonów cyfrowych (DVR) są zgodne z systemem operacyjnym Windows 8?

  Następujące programy do obsługi urządzeń DVR są zgodne z systemem operacyjnym Windows 8:

  • Oprogramowanie Sonic Foundry Sound Forge w wersji 9.0d
  • Oprogramowanie Nuance Dragon NaturallySpeaking w wersji 11.00.200.430

   UWAGA: W przypadku korzystania z programu Nuance Dragon NaturallySpeaking w wersji 9 lub 10, które było dołączone do dyktafonów IC model ICDPX312D, ICDPX820D, ICDSX712D lub ICDSX750D, należy je zaktualizować do wersji 12.

  • Sound Organizer wersja 1,3

   UWAGI:

   • Starsze wersje oprogramowania można zaktualizować online, korzystając z łącza Sterowniki & Oprogramowanie na tej stronie.
   • Plik można wyedytować po skopiowaniu go do oprogramowania przy pomocy karty pamięci Memory Stick.
   • Pliki audio w formacie LPEC (MSV) należy przekonwertować do formatu WAV lub MP3, przed użyciem ich w aplikacji.
   • Program Digital Voice Editor nie jest obsługiwany w systemie Windows 8, ale w przypadku modeli ICDMX20, ICDSX750, ICDPX820, ICDPX820D, ICDSX850 i ICDSX950 można użyć programu Sound Organizer. Przed użyciem programu należy skopiować pliki na dysk komputera.
  • Sound Organizer w wersji 1.4
   UWAGA: Program Sound Organizer w wersji 1.4 jest zgodny z systemem Windows 8 w wersji 8.0, ale nie 8.1. Prosimy o weryfikację informacji w kolejnym wydaniu programu Sound Organizer.

   

  • Sound Organizer wersja 1.5
  • Aktualizacja 1.01 oprogramowania wbudowanego dla modeli ICDUX200, ICDUX200F, ICDUX300 i ICDUX300F
  • Aktualizacja 1.02 oprogramowania wbudowanego dla modelu ICDUX512

  UWAGI:

  • Tylko system operacyjny oryginalnie zainstalowany na komputerze jest obsługiwany. Nie można zagwarantować prawidłowego działania w przypadku aktualizacji do nowszego systemu lub w środowiskach wielosystemowych.
  • Nie można zagwarantować prawidłowego działania na wszystkich komputerach. Działanie sprawdzono wyłącznie w trybie komputerów stacjonarnych.