Identyfikator artykułu : 00062646 / Ostatnia modyfikacja : 17.10.2023Drukowanie

Sceny filmowe nagrane w intensywnym oświetleniu nie są odtwarzane w sposób płynny.

    Przy filmowaniu w świetle zastanym bądź sztucznym może następować automatyczne skrócenie czasu migawki. Ma to na celu utrzymanie prawidłowej ekspozycji w jasnym otoczeniu. W rezultacie odtwarzana scena nie jest czasami płynna.

    Ryzyko wystąpienia tego zjawiska podczas zdjęć w jasnym otoczeniu można ograniczyć, wykonując poniższe czynności.

    UWAGA: Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

    Zmień tryb na Obraz (preselekcja czasu migawki) lub Obraz (ręczna ekspozycja) i wydłuż czas otwarcia migawki. Jeśli możesz użyć filtra ND, zmniejsz jasność za pomocą filtra. W ten sposób można ograniczyć problem.