Identyfikator artykułu : 00062646 / Ostatnia modyfikacja : 07.10.2019

Brak płynności obrazu przy odtwarzaniu scen filmowych nagranych w intensywnym oświetleniu

    Przy filmowaniu w świetle zastanym bądź sztucznym może następować automatyczne skrócenie czasu migawki. Ma to na celu utrzymanie prawidłowej ekspozycji w jasnym otoczeniu. W rezultacie odtwarzana scena nie jest czasami płynna.

    Ryzyko wystąpienia tego zjawiska podczas zdjęć w jasnym otoczeniu można ograniczyć, wykonując poniższe czynności.

    WAŻNE: Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

    Zmień tryb na Obraz (preselekcja czasu migawki) lub Obraz (ręczna ekspozycja) i wydłuż czas otwarcia migawki. Możesz też użyć w czasie filmowania filtra ND, który zmniejszy poziom jasności. W ten sposób można ograniczyć problem.