Identyfikator artykułu : 00071646 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Włączanie/wyłączanie trybu demonstracyjnego w czytniku książek elektronicznych Reader™

  Włączanie trybu demonstracyjnego

  1. Nacisnąć przycisk Home [Strona główna].
  2. Dotknąć zakładki Settings [Ustawienia].
  3. Na zakładce Settings [Ustawienia] dotknąć opcji Device Shutdown [Wyłącz urządzenie].
  4. Na ekranie Device Shutdown [Wyłącz urządzenie] dotknąć przycisku Yes [Tak].
  5. Po wyłączeniu czytnika książek cyfrowych Reader przesunąć przełącznik POWER [Zasilanie], a następnie nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk przewracania strony Next [Dalej] oraz przycisk Size [Rozmiar]. Obraz
  6. Czytnik książek cyfrowych Reader automatycznie uruchomi się ponownie. Należy nadal przytrzymywać oba przyciski, aż zostanie wyświetlone menu home [Menu główne].
  7. W ciągu od 1 do 2 minut rozpocznie się demonstracyjny pokaz slajdów, na którym obrazy będą zmieniane co 2 sekundy.

   UWAGI:

   • Użytkownik może przerwać pokaz slajdów, aby skorzystać z ekranu dotykowego, przy czym nie będzie możliwe zapisanie rysunku lub nieodpowiednich sformułowań.
   • W trybie demonstracyjnym nie można wyłączyć czytnika książek cyfrowych Reader z poziomu menu Settings [Ustawienia].

  Wyłączanie trybu demonstracyjnego

  1. Wyłączyć czytnik książek cyfrowych Reader.
  2. Za pomocą cienkiego przedmiotu, np. spinacza, nacisnąć przycisk RESET znajdujący się na spodzie czytnika książek cyfrowych Reader.
  3. Po wyłączeniu czytnika książek cyfrowych Reader przesunąć przełącznik POWER [Zasilanie], a następnie nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk przewracania strony Next [Dalej] oraz przycisk Size [Rozmiar]. Obraz
  4. Czytnik książek cyfrowych Reader automatycznie uruchomi się ponownie. Należy nadal przytrzymywać oba przyciski, aż zostanie wyświetlone menu home [Menu główne].

   UWAGA: Tryb demonstracyjny zostanie przerwany i będzie można wyłączyć czytnik książek cyfrowych Reader z poziomu menu Settings [Ustawienia].