Identyfikator artykułu : 00163931 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Fizyczny wyłącznik sieci bezprzewodowej znajduje się w położeniu włączenia sieci, ale mimo to nie zapala się kontrolka działania sieci WLAN

  Aby włączyć kartę bezprzewodowej sieci LAN (WLAN) za pomocą narzędzia SmartWi Connection Utility, wykonaj poniższą procedurę. Po nawiązaniu połączenia przez sieć bezprzewodową zapali się fizyczny wskaźnik bezprzewodowej sieci LAN.

  UWAGI:

  • Nie wszystkie komputery są wyposażone w narzędzie SmartWi Connection Utility. Informacji, czy komputer zawiera narzędzie SmartWi Connection Utility, należy szukać w jego instrukcji obsługi lub danych technicznych.
  • W przypadku braku narzędzia SmartWi Connection Utility należy użyć narzędzia Windows Mobility Center i wlaczyc karte sieci bezprzewodowej .
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Wszystkie programy.
  2. W menu Wszystkie programy kliknij folder SmartWi Connection Utility, a następnie opcję SmartWi Connection Utility, aby otworzyć narzędzie.
  3. W oknie SmartWi Connection Utility, w sekcji Wireless LAN (Bezprzewodowa sieć LAN), kliknij opcję Turn On (Włącz).    Obraz

   UWAGA: Kiedy sieć jest włączona, w sekcji Wireless LAN (Bezprzewodowa sieć LAN) widać wskazanie On (Wł.).                                     Obraz