Skip to main content (Press Enter)
 

Kodery

Kodery do zastosowań związanych z wideomonitoringiem usprawniają ekonomiczną migrację do rozwiązań cyfrowych. Kodować można sygnały z analogowych kamer CCTV, a także cyfrowe strumienie wideo do transmisji za pośrednictwem standardowych sieci IP. Rozwiązanie do monitoringu oparte na protokole IP można skalować przy użyciu koderów autonomicznych i kasetowych.

SNT-EX101E

SNT-EX101E

Wielofunkcyjny, jednokanałowy koder monitorowania wideo POE, wykorzystujący najnowocześniejszą technologię transmisji i poprawy ja...

SNT-EX104

SNT-EX104

Wielofunkcyjny, czterokanałowy, autonomiczny koder monitorowania wideo, wykorzystujący najnowocześniejszą technologię transmisji i...